Saken oppdateres.

Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat før renter og skatt (ebit) på 325 millioner danske kroner i tredje kvartal, rundt 34 millioner mindre enn estimater innhentet av Infront tilsa det var ventet på forhånd.

Til sammenligning var tilsvarende driftsresultat i tredje kvartal i 2021 på 71 millioner danske kroner, og oppgangen kommer av en kombinasjon av noe økt slaktevolum og høyere laksepriser.

Målt i driftsresultat før renter og skatt (ebit) per kilo, bød tredje kvartal i 2022 på 26,4 danske kroner per kilo, opp fra 9,8 i samme periode i fjor.

– Hva gjelder markedet, har tredje kvartal vært et kvartal med store variasjoner. Et stramt tilbud og høye priser i starten av kvartalet ble erstattet med betydelig høyere volumer tilført markedet i andre halvdel av kvartalet, til lavere priser, men fremdeles godt over tidligere år, legger Jacobsen til.

– Til tross for høy inflasjon på matvarer, er fremdeles etterspørselen etter laks sterk, noe som gjenspeileg i kontraktspriser for neste år. Ser vi inn i 2023, vil tilbudsveksten i laksemarkedet være stram, med énsifret vekst målt i prosent, skriver Jacobsen videre.

I en oppdatering 3. oktober meldte selskapet at det slaktet 24.900 tonn laks i kvartalet, fordelt på 16.800 tonn på Færøyene og 8.100 tonn i Skottland, en økning på henholdsvis 2000 og 1200 tonn fra samme periode i fjor. Konsernets eget fôrselskap Havsbrun solgte 37.800 tonn laksefôr i kvartalet, opplyste det da.

I kvartalsrapporten kommer det frem at virksomheten ved Færøyene dro in et operasjonelt driftsoverskudd på 444 millioner danske korner, opp fra 135 millioner i samme periode i fjor.

Samtidig ble virksomheten i Skottland drevet med et enda større tap enn i fjor, da det operasjonelle driftsresultatet herfra endte på minus 137 millioner danske kroner. I samme periode i fjor var tilsvarende resultat minus 81 millioner kroner. Selskapet peker på at det hadde hendelsesbaserte kostnader på 121 millioner danske kroner i kvartalet, nær en dobling fra samme periode i fjor.

– Totalt sett er vi fornøyde med resultatene fra Færøyene i kvartalet, men vi er samtidig ikke fornøyde med resultatene fra oppdrettsvirksomheten i Skottland, skriver Jacobsen.

Bakkafrost driver lakseproduksjon på Færøyene og i Skottland. Selskapet er børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på om lag 29,3 milliarder kroner.

Aksjen har falt rett over 13 prosent så langt i år.

Syv av meglerhusene som har dekning på aksjen har kjøpsanbefaling, mens ett meglerhus anbefaler hold. Ingen har en salgsanbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 580 kroner pr aksje, varierende mellom 473 og 678 kroner, ifølge TDN Direkt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.