Så langt er det gjenfisket over 600 laks etter en rømming på lokaliteten Oterstegdalen i Fusa sør for Bergen. «Ting tyder på at det kan være snakk om en stor rømming", skriver Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag.

Det er nå satt i gang utvidet gjenfangst etter avtale med lokale fiskere.

Pågikk i to døgn?

Fisken som har rømt fra anlegget veier mellom tre og seks kilo. Fiskeridirektoratet mener det er for tidlig å si noe klart om årsaken, men mener skaden trolig har oppstått i forbindelse med avlusing 29. januar. To dager senere ble det, etter tips fra en yrkesfisker som hadde fått laks i garnet, ved hjelp av undervannskamera oppdaget en revne på to ganger tre meter 30 meter under vannflaten. Skaden ble umiddelbart reparert.

–Det var i utgangspunktet 150.000 fisk i denne merden. Det er ikke foretatt noen telling, så vi vet ikke hvor mange fisk som er rømt, sier Leni Marie Lisæter, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Hun sier vi må tilbake til 2016 for å finne rømming som er like stor.

–Men det var også en rømming i november-desember ifjor der det ble gjenfisket 2-300 laks uten at vi fant ut hvor fisken hadde rømt fra, sier Lisæter.

Fiskeridirektøren medeier

Bolaks eies i hovedsak av Holmefjordfamilien. Fiskeridirektør Liv Holmefjord eier 9,62 prosent av Bolaks gjennom sitt heleide investeringsselskap P2H Invest as.

Det har flere ganger tidligere vært stilt spørsmål ved Holmefjords stilling og eierskap. På Fiskeridirektoratets hjemmeside blir det opplyst at «as Bolaks er et familieeid selskap som driver oppdrett av laks i Hordaland. Holmefjord er derfor inhabil i alle saker som Fiskeridirektoratet sentralt behandler knyttet til selskapet as Bolaks. Hun er også inhabil i behandlingen av saker i tilknyttede selskap og andre saker der as Bolaks har særskilte interesser. Det er oppnevnt en settefiskeridirektør som behandler sakene der Holmefjord er inhabil.»

Liv Holmefjord var tirsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar til rømmingshendelsen i Fusa.

–Men Holmefjord deltar ikke i den daglige driften av Bolaks. Eventuelle kommentarer må derfor komme fra Bolaks, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, til DN.

Også rømming for Marine Harvest

Marine Harvest har tirsdag også meldt om en rømming av laks - fra lokaliten Geitryggen i Nærøy kommune i Trøndelag. Det drives gjenfiske på lokaliteten nå, og Fiskeridirektoratet opplyser at det sto 180.000 fisk på cirka to kilo i merden.

Tirsdag kveld er det klart at 56.000 laks har rømt fra dette anlegget.

Dette betyr at antall rømt laks allerede en drøy måned ut i 2018 har passert fjorårets rømmingstall. Ifølge Fiskeridirektoratet rapporterte oppdretterne at 10.000 laks rømte ifjor. Rekorden i nyere tid er tilbake i 2006 da det ble rapportert om 921.000 rømte laks.(Vilkår)

– Altfor mange blir for fort redde
Børsene raser og store verdier går tapt. Hvor mye taper den vanlige mannen og kvinnen i gaten på børsraset?
01:22
Publisert: