Professor Are Nylund ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Bergen har forsket på fiskesykdommer og særlig på ILA i over 30 år. Det var han som etter det katastrofale ILA-utbruddet i Chile, som satte næringen mange år tilbake, dokumenterte at smitten etter alle solemerker kom med rogn fra Norge.

Et stort norsk fiskeavlsselskap svarte med å stemple Nylunds forskning som uetisk og meldte Nylund og hans forskerteam til det nasjonale granskningsutvalget for uredelighet i forskning. Siden ble det i flere andre rapporter bekreftet at Nylund hadde helt rett.

Nylund har ledet gruppen som har forsket på spredningen av selve viruset (ILAV) mellom oppdrettslaks og villaks og publiserte nylig en artikkel i det anerkjente amerikanske magasinet Plos One.

Nye virusvarianter

– Artikkelen viser er at det har foregått en evolusjon av viruset etter at oppdrettsindustrien kom til Norge. Det er blitt etablert tre nye grupper ILAV-virus som vi nå også i økende grad finner i villaksen. Det gjør at vi ikke er i tvil om at smittespredningen av ILAV går fra oppdrettsfisk til villfisk og at reservoaret for smitten dermed er i oppdrettsanleggene, sier han.

Viruset forekommer, som fugleinfluensaviruset, i en lav- og en høyvirulent variant. Med høyvirulent menes at den forårsaker sykdom.

– I kyllingindustrien slaktes alle dyrene umiddelbart ved funn av den lavvirulente varianten på grunn av faren for at den kan mutere og bli høyvirulent. I oppdrettsindustrien slaktes kun laksen ut ved funn av den høyvirulente varianten, sier Nyund.

Han mener det ville vært en katastrofe for næringen om all oppdrettslaks også med lavvirulent ILAV skulle tvangsslaktes.

– Vi anbefaler sterkt at forvaltningen legger en strategi for å bli kvitt ILAV fullstendig. Da må man starte med ILAV-fri stamfisk som holdes i anlegg på land for så å sette ut virusfri smolt i anlegg med minst mulig smittepress. Det vil ta tid; kanskje 10–15 år, men det er eneste veien å gå. mener Nylund.

Are Nylund er fiskehelseprofessor ved Universitetet i Bergen.
Are Nylund er fiskehelseprofessor ved Universitetet i Bergen. (Foto: Fartein Rudjord)

Fare for villaksen

– Er det fare for at den høyvirulente varianten kan etablere seg i elvene med store negative konsekvenser for villaksen?

–Ja, vi gjorde smitteforsøk allerede på 90-tallet der ørret ble smittet med høyvirulent ILAV. Ørreten dør ikke av dette viruset, men 75–80 prosent av dem blir bærere av det smittsomme viruset. Så en kan tenke seg at det høyvirulente viruset kan spre seg til lakseyngel i elvene. Det kan få store negative følger for bestanden hvis det skjer, sier Nylund.

Fiskehelseprofessoren mener det er på tide at ikke kun lakselus i oppdrettsmerdene, men også smittepresset fra oppdrettsnæringen, kommer inn som parameter i den såkalte trafikklysordningen som avgjør hvor oppdrettsindustrien skal få vokse.

– Jeg mener dagens trafikklyssystem er ganske håpløst med store mangler. Det burde være basert på det samlede smittepresset mot villaksen og ikke kun antall lakselus i oppdrettsanleggene. Oppdrett en altfor viktig industri for Norge til at den ikke skal forvaltes på en ordentlig måte, mener han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.