I februar gjennomførte Europakommisjonen razzia i Nederland og Skottland hos de norske børsnoterte oppdrettskonsernene Mowi, Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood.

«Kommisjonen er bekymret for at selskaper som er undersøkt kan ha brutt EUs konkurranseregler som forbyr kartellsamarbeid og restriktiv forretningspraksis», skrev kommisjonen i en melding.