Målt i antall tonn falt eksporten, men en sterk prisøkning mer enn kompenserte for nedgangen, og førte til at den forrige eksportrekorden fra 2021 ble slått med god margin.

Tall fra Statistisk sentralbyrå og Norges sjømatråd onsdag morgen viser at Norge for første gang eksporterte laks for mer enn 100 milliarder kroner i løpet av ett år. De største artene som ble eksportert i fjor var:

  • Laks: 105,8 milliarder kroner (+30 prosent)
  • Torsk: 12,2 milliarder kroner (+25 prosent)
  • Makrell: 6,3 milliarder kroner (+7 prosent)
  • Ørret: 5,0 milliarder kroner (+24 prosent)
  • Sild: 3,9 milliarder kroner (-9 prosent)

– 2022 var delvis et pandemiår, og et år med krig i Ukraina og krise i mange av våre store markeder. Året er preget av høye energi- og råvarepriser, og kostnadsøkninger på mye, sier Christian Chramer i Norges sjømatråd.

- Krevende tider

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) mener det er en milepæl at verdien passerte 150 milliarder kroner.

– Vi er i krevende tider med høye matvarepriser som følge av krigen i Ukraina og virkninger av koronapandemien. Selv om verdien av sjømateksporten har økt betraktelig, har ikke volumet økt totalt sett. At eksporten likevel går så godt, viser at sjømatnæringen er en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i hele verdikjeden som leverer produkter som er ettertraktet, sier han via departementets kommunikasjonsavdeling.

Eksporten av oppdrettsfisk falt med 2,5 prosent i volum, mens nedgangen i fiskeriene var på 7,5 prosent. Samtidig var det rekordhøye priser både på laks og torsk.

– Den viktigste driveren for eksportrekordene i 2022, var etterspørselen ute. Det er interessant å se at siden 2015 har eksporten doblet seg, sier Chramer i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet er et statlig markedsføringsselskap med 81 ansatte, hvorav 13 er såkalt fiskeriutsendinger, altså ansatte som er stasjonert i markeder hvor de jobber med salg og markedsføring av norsk sjømat. Finansieringen skjer via en lovpålagt markedsavgift som ilegges eksport av norsk sjømat.

Avgiften varierer mellom ulike produkter, men ligger typisk på 0,3 – 0,75 prosent av eksportverdien.

– Vi investerer nå 408 millioner kroner i markedsføring av norsk sjømat, sier Chramer.

Økning til USA

Totalt ble det eksport norsk sjømat direkte til 149 land i løpet av 2022, to land mer enn året før. Noen få land står imidlertid for en stor andel av eksporten. Historisk har dette i stor grad vært land i nærheten, men en kraftig økning av lakseeksporten til USA har ført til at det nordamerikanske landet rykket opp til tredje plass.

De største landene for direkteeksport i 2022 var Polen, Danmark og USA. Flere av landene på topplisten er steder hvor mye laks foredles, før ferdige produkter eksporteres videre til kunder i andre land i Europa.

– Det er nytt av året at USA er på tredje plass, noe som er interessant når vi prioriterer fremover. Vi kommer til å bruke 44 millioner kroner i markedsinvesteringer der i år, sier Chramer.

– Mye av fisken dit fraktes vel med fly. Er det bærekraftig å satse der?

– Flyfrakt er en del av det globale handelsbildet, og mye går i buken på passasjerfly. Det meste av norsk sjømat går fortsatt med lastebil og kjølecontainere til Europa. Det er naturligvis viktig å jobbe med bærekraft, og finne de beste transportalternativene, sier Chramer.

Lakseprisen er i skrivende stund nær 80 kroner kiloen, og høyere enn på samme tid for et år siden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.