Lerøy Seafood Group la fredag morgen frem resultater for tredje kvartal. I rapporten går det frem at oppdrettsselskapet får et resultat før skatt på 442 millioner i kvartalet. Det er en 36 prosent nedgang fra samme periode i fjor.

– Per i dag forventer styret en inntjening i fjerde kvartal som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2019, skriver selskapet i en melding.

Omsetningen i kvartalet går derimot opp 14 prosent, og ender på 5,2 milliarder, mot 4,5 milliarder i samme periode i fjor.

Selskapets slaktevolum var på 46.000 tonn sløyd vekt laks og ørret i kvartalet. Det er en økning fra tredje kvartal i 2018, da slaktevolumet var på 37.200 tonn.

– Konsernets nedstrømsaktiviteter har god vekst i inntjeningen i tredje kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad i en melding.

Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood.
Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Samlet inntjening i tredje kvartal 2019 er lavere enn samme periode i fjor. Vi er trygge på at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut.

Svak prisutvikling

Videre i rapporten blir det også gjort rede for de ulike segmentene i konsernet. Datterselskapet Havfisk, som primært står for fangst av hvitfisk, sto for 40 millioner kroner i EBIT i kvartalet, ned fra 41 millioner samme periode i fjor. Det totale fangstvolumet for Havfisk var i kvartalet på 13.152 tonn, mot 14.282 tonn i tredje kvartal i fjor.

– Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svak gjennom tredje kvartal, til dels drevet av svært høye eksportvolum fra Norge, men også relativt høye volum fra UK. Konsernet opplever fortsatt at underliggende etterspørsel etter både laks og sjømat er god. Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer, skriver selskapet.

For segment havbruk er driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 362 millioner kroner i kvartalet, en kraftig nedgang fra 569 millioner i samme periode i fjor.

– Vi gjennomfører et betydelig investeringsprogram i segment Havbruk og vi forventer å se vekst i volum og lavere kostnader i årene som kommer, forteller Beltestad.

I utsiktene fremover skriver selskapet at de forventer «fortsatt varierende, men likevel tilfredsstillende markedsforhold».

– Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svak gjennom tredje kvartal, til dels drevet av svært høye eksport volum fra Norge, men også relativt høye volum fra UK. Konsernet opplever fortsatt at underliggende etterspørsel etter både laks og sjømat er god.

Lakseskatt

Forrige uke foreslo et flertall i et regjeringsutnevnt utvalg en 40 prosent grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Det har fått en rekke oppdrettere til å true med å flagge ut av Norge, dersom skatten blir innført.

Laksemilliardær Helge Møgster og hans families investeringsselskap Laco er største eiere av Lerøy Seafood, og sa til DN torsdag at «blir lakseskatt innført, vil alle investeringer i norsk fiskeoppdrett stoppe opp momentant. Da vil man se seg om etter andre områder å investere i. Da vil du legge ned norsk fiskeoppdrett».

Flertallet av regjerings- og opposisjonspartiene har derimot sagt nei til å innføre grunnrenteskatt på fiskeoppdrett, og allerede lenge før utredningen ble lagt frem møtte forslaget om lakseskatt massiv politisk motstand.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.