– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringen i disse dager. Det er slik vi skaper nye og trygger eksisterende arbeidsplasser for framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

Pengene fra Forskningsrådet til restaurant Under i Lindesnes skal gå til å utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat.
Pengene fra Forskningsrådet til restaurant Under i Lindesnes skal gå til å utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat. (Foto: Sondre Transeth)

Ifølge Skjæran representerer prosjektene som får finansiering, store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Bedrifter langs hele kysten står bak prosjektene.

Ett av prosjektene som får støtte, er Under Restaurant i Lindesnes, som mottar 6 millioner kroner. Pengene skal gå til å utvikle en helt ny løsning for langtidslagring av levende sjømat.

I Hammerfest får selskapet Forsøljenta 6 millioner kroner fra Forskningsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabber i merder i Kvalfjorden.

Bergensrederiet Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS får 5 millioner for å kombinere nullutslippsteknologi og simuleringsmodeller for skip og værruting for å spare energi og redusere utslipp.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.