Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at det fra januar til og med mars ble registrert et svinn i oppdrettsanleggene på over 13,6 millioner oppdrettslaks og -ørret. Det er 3,2 millioner, eller vel 30 prosent, flere enn i samme periode i fjor. I hele 2017 døde 53 millioner laks før fisken var klar til å bli slaktet.

– Utviklingen er helt klart uheldig, og dette har store konsekvenser, ikke minst for laksen som lider. I tillegg er det dårlig økonomi for oppdretterne. Oppmerksomheten knyttet til dyrevelferd kommer til å øke fremover. Å få ned svinnet er noe alle vil tjene på; først og fremst oppdrettsfisken, men også bunnlinjen og omdømmet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til DN.

Lusetrøbbel

Tirsdag har Sandberg invitert Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Norsk Industri, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet til møte i Oslo der den høye dødeligheten er eneste tema.

– På slutten av 80-tallet slet næringen med sykdom. Da klarte forskning, forvaltning og næring å jobbe sammen slik at det ble utviklet gode vaksiner. Samarbeidet den gangen var avgjørende, og fruktene høster vi i dag. Det viser at det nytter. Dødeligheten de første månedene i sjø har gått ned. Dette viser at næringens fokus på robust smolt begynner å bære frukter. Samtidig ser jeg med uro på at det er betydelig økt risiko for dødelighet og redusert velferd utover i produksjonen, sier Sandberg.

Det er mange årsaker til økende dødelighet, men mye fisk dør i forbindelse med at fisken behandles mot lakselus.

– Hva tenker du et slikt møte kan resultere i?

–Målet med møtet er å få en åpen og ærlig diskusjon. Dette er en kompleks problemstilling, og jeg vet at vi alle er opptatt av lavere dødelighet i produksjonen. Skal vi klare det, må vi dra i samme retning.(Vilkår)

Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor Israel jubler og Palestinerne raser
Slik forklarer DNs Kjetil Wiedswang hvorfor det å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem skaper konflikt.
01:11
Publisert: