Med kun 10.000 rømte oppdrettslaks ble fjoråret et rekordår for en næring som har en visjon om null rømming.

Sannheten er nok at antallet var noe høyere, ettersom Fiskeridirektoratet har fått varsel om flere rømninger der kilden, altså oppdrettsanlegget laksen rømte fra, ikke ble funnet. Dessuten er det nå klart at det i desember rømte 3500 laks fra et anlegg på Senja i Troms. Men antallet er likevel rekordlavt og lavere en den forrige rekorden på 38.000 laks i 2012. Så sent som i 2006 rømte det godt over 900.000 laks.

Men i år har det ikke gått like bra.

100.000 på rømmen?

Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk per 1. februar i år viser at det kun er registrert syv laks på rømmen så langt i år; fire fra Bremnes Seafood, to fra Lerøy Midt og en laks fra Havforskningsinstituttet. I tillegg kommer et sted mellom 20 og 999 laks som har rømt fra Flokenes Fiskefarm.

Men det blir småtterier sammenlignet med Marine Harvest-rømningen i Trøndelag der det er slått fast at 54.000 laks rømte gjennom en 11,5 meter lang flenge i nota. Etter hva DN forstår er vel 1000 laks fra denne rømmingen gjenfanget.

Marine Harvest har også trolig hatt en rømming fra en lokalitet i Flatanger kommune i Trøndelag. Der sto det 138.000 fisk i merden. På grunn av lav sjøtemperatur har selskapet av hensyn til fiskevelferden fått Fiskeridirektoratet med på å utsette tellingen av gjenstående fisk.

Utsatt telling har også oppdrettsfirmaet Bolaks fått etter en rømming i Fusa i Hordaland. Direktoratet mener mye tyder på at det kan være snakk om en stor rømming. Det sto 150.000 fisk i denne merden. Anlegget skal gjennomføre avlusing i midten av mars. Da vil det bli klart hvor mange fisker som har rømt. Daglig leder Bjørg Holmefjord Antonsen i Bolaks skriver i en epost til DN at det er registrert en gjenfangst på 630 laks. Avhengig av hvor tidlig gjenfangsten blir igangsatt, er det vanlig med en gjenfangst på én til to prosent, noe som kan indikere at rømmingen fra Bolaks kan ligge på 30.000-60.000 fisk.

– Det kommer stadig inn tipsmeldinger om fisk fra Bolaks-rømningen fra området Os til Austevoll, sier seksjonssjef Leni-Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet region vest.

– Men i tillegg er det også mistanke om tre mindre rømninger i Juvika i Solund, Sauøy i Øygarden og Dyvika i Askvoll?

– De tre rømningene anser vi som små. Vi har og sett oss nødt til å prioritere vekk enkelte rømmingsmeldinger på grunn av kapasitetsproblemer og etterslep etter rømmingshendelser i 2017, sier hun.

DN anslår forsiktig antall rømte laks til 100.000 så langt i år. Men det kan altså være langt flere.

Flere operasjoner

Seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet i Trondheim sier flere av rømningene henger sammen med større operasjoner når man skal fjerne lakselus. Ettersom de tradisjonelle legemidlene mot lakselus ikke fungerer fordi lusa er blitt resistent, fjernes den nå i stor grad mekanisk ved spyling/varmt vann ved hjelp fra brønnbøter.

– Ja, vi ser en sammenheng med økning i antall operasjoner knyttet til lusebehandling, sier hun.

– Og gjerne der fisken presses mot nota. Da kan det gå galt, sier hun.

– Men dere krever ikke umiddelbar telling etter rømming?

– Det varierer. Hensynet til fiskevelferden er det viktigste. Selv om vi ønsker telling så raskt som mulig, spiller både sjøtemperatur, værforhold og helsetilstanden på fisken inn. Vi må dermed vurderer dette i hvert enkelt tilfelle, sier hun.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: