Lakseoppdrettere fikk i 2023 en ny skatt – en grunnrenteskatt på 25 prosent for verdiskapingen som skjer i sjø. Men også i 2022 fikk de en kraftig skatteskjerpelse, i form av høyere verdifastsettelser av tillatelser.

En gjennomgang DN har gjort av utvalgte store eiere av lakseselskaper, viser at de i sum fikk en økning i skattemessige formuer på over 40 prosent fra ligningsåret 2021 til 2022.