75 prosent færre lakselus med snorkel

For første gang er snorkelmerd testet ut i et oppdrettsanlegg i full kommersiell skala gjennom en hel produksjonssyklus – med svært gode resultater.

Publisert: Oppdatert:

Med tett snorkel i midten av merden og laksen senket ned til under lusebeltet, er lusepåslaget på fisken redusert med 75 prosent i den aller første kommersielle uttestingen.
Med tett snorkel i midten av merden og laksen senket ned til under lusebeltet, er lusepåslaget på fisken redusert med 75 prosent i den aller første kommersielle uttestingen. (Foto: Peter Tubaas)