Selskapet Letsea på øya Dønna på Helgelandskysten har de fire siste årene økt antall ansatte fra fem til 38 og mer enn tidoblet omsetningen, fra 24 millioner i 2013 til 318 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet økte fra fem til 88 millioner kroner i samme periode, etter en vellykket satsing på å forske frem miljøvennlige løsninger for lakseoppdrett i selskapets forskningsstasjon i havgapet på Dønna.

– Det var en innertier. Vi traff en næring som har en utrolig vekst, og som samtidig har miljøutfordringer som må løses. Å jobbe med anvendt forskning i oppdrett er en innertier. Vi har hatt en utrolig vekst og har enorm etterspørsel etter forsøk og prosjekter, sier Johnsen.

Daglig leder Kristian Johnsen i Letsea mottar gaselleprisen for Nordland av redaktør Amund Djuve i DN på gasellekonferansen i Tromsø.
Daglig leder Kristian Johnsen i Letsea mottar gaselleprisen for Nordland av redaktør Amund Djuve i DN på gasellekonferansen i Tromsø. (Foto: Rune Ytreberg)

Fant løsning for miljølaks

Letsea var blant de første som dokumenterte i stor skala at det både er lønnsomt og bra for miljøet å la lakseyngel vokse seg stor på land før den settes ut i sjøen. Kortere produksjonstid i havet gir mindre problemer med lakselus og sykdommer, samt bedre utnyttelse av laksemerdene. I dag forsøker alle de store lakseoppdretterne å bruke denne modellen for å redusere sykdom og øke produksjonen.

– Dette har stor effekt på miljø og økonomi. Vi forsker på ting som kan forbedre næringen, og det er kjempeartig å få til. Vi har lykkes med våre forskningsprosjekter, sier Johnsen.

Startet i robåt

For 16 år siden måtte han og de to andre ansatte bruke robåt ut til merdene på forskningsstasjonen. Nå investerer selskapet 80 millioner kroner i en ny havbrukspark på land for å styrke forskningen på landbasert oppdrett.

– Letsea har bidratt til bærekraftig utvikling av lakseoppdrett. Vi bidrar til AS Norge. Vi har veldig mange flinke folk. Det er de som skaper bedriften. Det er artig, sier Eirik Sørgård.

Han er daglig leder i investeringsselskapet Cap Nord Fund, som eier 50,4 prosent av Letsea. Sørgård mener det er viktig «ikke å se seg blind på omsetning».

– Vi er en veldig aktiv eier. Dette var en liten bedrift da vi investerte i 2009. Vi har vært aktive i å legge og gjennomføre strategier. Det har gått veldig bra. Vi reinvesterer i drift for å bygge et robust selskap, sier Sørgård, som ikke har planer om å selge selskapet med det første.

– Vi er ikke i noen salgsprosess. Det er mye å gjøre før vi er der, smiler Sørgård, før han trekker litt på det:

– Alt er jo til salgs.(Vilkår)