– Flertallsforslagene ligger langt unna den realpolitiske virkeligheten, og er et skrivebordsarbeid som snarest må legges bort.

Det sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge, i en pressemelding.

Han sikter til Havbruksskatteutvalgets fremleggelse av en utredning om hvordan norske oppdrettere bør skattes i fremtiden.

I rapporten foreslår et flertall i utvalget, inkludert leder Karen Helene Ulltveit-Moe, at norsk oppdrettsnæring bør underlegges en særskatt i form av grunnrenteskatt.

– Hvis det norske svaret er å innføre en ekstrem skatteform vil det bidra til økte investeringer utenfor Norge. Da kan det gå med havbruket slik det gjorde med tekstilindustrien. Den ble flagget ut, sier Ystmark.

Regjerings-nei

Tidligere har et solid flertall av regjeringspartiene sagt blankt nei til en slik skatt, og flere landsmøter konkluderte allerede før offentliggjøringen av rapporten at de vil si nei til dette.

I etterkant av fremleggelsen av rapporten er tonen den samme. Sivert Bjørnstad, Frps finanspolitiske talsmann, mener det er vanskelig å se for seg en tydelig særskatt på «en viktig distriktsnæring».

– Det er ikke overraskende at flertallet går inn for det de gjør. Men det er overraskende at det er så stor uenighet innad i utvalget, det er det vanligvis ikke i de fleste NOU-er. Det er spesielt når det er så store aktører i utvalget, sier Bjørnstad.

Han får støtte fra Høyres Henrik Asheim, som er leder av Stortingets finanskomité. Asheim understreker at det ikke er noen hemmelighet at Høyre har vært imot grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, og sier partiet er redd for at næringen blir slått bena under, skulle den bli ilagt en særskilt skatt.

Finanskomitémedlem Abid Raja (V) viser også til partiets landsmøte. I en tekstmelding til DN skriver han følgende:

«Vi i Venstre har vedtatt at "vi vil være kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av en statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk, og heller videreutvikle havbruksfondet slik at ordningen gir verstkommunen årlige inntekter". Det utvalget nå foreslår er en slags mellomting av dette: Statlig grunnrente, men hvor en vesentlig andel tilfaller vertskommuner. Jeg finner det på nåværende tidspunkt naturlig å vise til landsmøtevedtaket vårt, samtidig som forslaget selvsagt kan sendes på høring slik at alle sider av saken kan belyses».

Faller på børs

Etter at forslaget ble lagt frem mandag morgen, svarte flere oppdrettsaksjer med å falle fra start på Oslo Børs.

Ved åpning var både Mowi og Salmar ned 2,4 prosent, mens Lerøy Seafood var ned 1,4 prosent etter minutt inn i handelen.

Drøye to timer etter åpning på børsen er aksjene fortsatt ned, men har stabilisert seg noe. I skrivende stund er Mowi ned 1,33 prosent, Salmar er ned 1,38 prosent og Lerøy Seafood er ned 1,21 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.