– Dette er virkelig dramatisk og innebærer i praksis en dødsdom for de opprinnelige villaksstammene i Hardanger, sier Svein-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag.

Han er opprørt etter å ha lest tildelingsbrevet som nylig ble sendt fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet.

Ikke penger

Villaksstammene i Hardanger er blitt kraftig redusert gjennom flere tiår med vannkraftutbygginger og intensiv oppdrettsvirksomhet. Planen var å etablere en egen genbank for stammene i de 22 elvene, og innsamling av genmateriale startet for to år siden.

Men i budsjettet for 2017 var det ikke flertall for å bevilge 20 millioner kroner til en egen genbank for villaks og sjøørret.

I tildelingsbrevet står det at det i utgangspunktet ligger inne ni millioner kroner til innsamling og drift av genbanken, men at disse midlene skal omdisponeres som følge av vedtaket om ikke å bygge genbanken. «Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte», står det i brevet.

– Klima- og miljødepartementet pålegger her direktoratet å destruere innsamlet materiale fra bestander det samme departementet selv karakteriserer som utryddingstruede, sier Pedersen.

– Så vidt jeg vet er dette første gang det i Norge er gitt et skriftlig pålegg fra politisk hold om å utrydde truede bestander. Om det blir effektuert, betyr det undergangen for flertallet av bestandene vi har jobbet med, sier han.

Nestleder Ola Elvestuen i Venstre er overrasket over at Miljødirektoratet nå er pålagt å destruere genmaterialet.
Nestleder Ola Elvestuen i Venstre er overrasket over at Miljødirektoratet nå er pålagt å destruere genmaterialet. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

– Veldig overraskende

Venstre ville opprinnelig bevilge 20 millioner kroner til etableringen av genbanken, men snudde og skapte flertall mot sammen med Høyre og Frp.

– Det er bevilget betydelig mer midler til villaksen og jeg kan ikke se noen som helst grunn til å ødelegge det materiale som allerede er samlet inn, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– En slik instruksjon kommer svært overraskende på oss, så dette må vi ettergå og eventuelt sørge for midler til bevaring av materialet i revidert nasjonalbudsjett, sier han. 

Destruksjon – eller likevel ikke?

Når DN konfronterer Klima- og miljødepartementet med brevet som sier at genmaterialet skal destrueres, skriver politisk rådgiver Jens Frølich Holte i KLD at «Ettersom genbanken for laksefiskbestander fra Hardanger ikke skal bygges, vil driften ved de midlertidige anleggene etter hvert måtte avvikles. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan avviklingen skal skje eller hvordan det innsamlede materialet skal behandles videre.»

Sent tirsdag kveld utdyper han dette og skriver at «poenget her er at det ikke er tatt en beslutning. Det er flere mulige utfall i saken, men vi har ikke landet på en beslutning. Et av utfallene kan være destruering. Uavhengig av om dette blir utfallet, må Miljødirektoratet fortelles i tildelingsbrev at de må ha beredskap for en slik situasjon og håndtere materialet på en forsvarlig måte.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.