Audun Iversen, forsker hos Nofima, har i en årrekke jobbet med å beregne hva lakselusen koster oppdretterne.

Nå foreligger foreløpige tall for 2018, og Iversen slår fast at de direkte kostnadene var rekordhøye 5,2 milliarder kroner; omtrent en halv milliard kroner mer enn i 2017. I tillegg kommer betydelige indirekte kostnader. Til sammenligning kostet lakselusen i 2011 en drøy milliard.

Påvirker hele produksjonen

– Det er blitt slik at lakselusen påvirker alle områder i oppdrettsproduksjonen, sier Audun Iversen hos Nofima.

Lakselus påvirker alle aspektene ved oppdrett i Norge, sier Nofima-forsker Audun Iversen.
Lakselus påvirker alle aspektene ved oppdrett i Norge, sier Nofima-forsker Audun Iversen. (Foto: Wil Lee-Wright)

Blant annet øker smoltkostnadene ettersom stadig flere setter ut større smolt. Med større smolt reduseres produksjonstiden i sjøen – og dermed også luseproblemene. Lavere slaktevekt på grunn av tidlig utslakting påvirker også kostnadene, ettersom det da blir færre kilo laks å fordele kostnadene på, sier han.

– Hva er de samlede direkte og indirekte kostnadene som følge av lakselus?

– Det er det svært vanskelig å beregne. Derfor har vi heller ikke gjort det. Men også de indirekte kostnadene er betydelige, sier Iversen.

– Men vi ser samtidig en avtagende vekst i kostnadene. Det har særlig å gjøre med at behandlingskostnadene har sluttet å stige. Og spesielt positivt ut fra et bærekraftsperspektiv er det jo at vi har hatt en kraftig reduksjon i legemiddelbruken i kjølvannet av at lakselusen er blitt resistent, sier han.

Ingen løsning i sikte

Tallene viser at det nå særlig er mekanisk avlusing og dødelighet som følge av denne behandlingen som utgjør de største kostnadspostene.

– Er det noen utsikter til at luseproblematikken snart kan bli løst permanent?

– Det er vel ikke noe revolusjonerende nytt på gang, men det jobbes aktivt i mange miljøer blant annet med vaksiner samt nye medikamenter uten utslipp til sjø. Det er viktig for næringen å få flere verktøy i verktøykassen for å redusere faren for fremtidig resistens, sier Iversen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.