Onsdag varslet Grieg Seafood at driftsresultat før verdijusteringer vil ende på minus 187 millioner kroner i tredje kvartal. Grunnen er lavere spotpriser, høyere kostnader i British Columbia og 150 millioner kroner direkte relatert til avvikling av driften på Isle of Skye.

I tredje kvartal i fjor var driftsresultat før verdijusteringer på 154 millioner kroner.

Aksjen falt rundt 16 prosent etter meldingen.

  • Selskapet utsetter deler av sitt Newfoundland-prosjekt i Canada på grunn av usikkerhet i markedet og lavere visibilitet etter korona.
  • Slaktevolumet ventes til 90.000 tonn i 2020. 5000 tonn overføres til 2021 for å optimalisere slaktevekt og tid til markedet.
  • Grieg Seafood kommer nå til å legge frem resultatene for tredje kvartal 17. november i stedet for 4. november som opprinnelig planlagt.

Har forhandlet med bankene

I meldingen skriver Grieg Seafood at utsikter om lavere inntjening på kort og mellomlang sikt gjør at stresstester på finansielle nøkkelindikatorer indikerer at selskapet kan komme i brudd med lånevilkårene i sine låneavtaler.

Etter forhandlinger med bankene har Grieg Seafood imidlertid blitt gitt en endring i betingelsene gjennom tredje kvartal 2021.

Store papirtap for øyelege

Grieg Seafood-aksjen står nå på sitt laveste siden april 2018. 26. september 2011 falt aksjekursen 15,6 prosent. Dermed ble fallet på 17,89 prosent onsdag det største kursfallet for oppdretteren noensinne.

Det kraftige fallet påførte aksjonærene store papirtap.

Øyelege og investor Ole Morten Halvorsen er tredje største aksjonær i Grieg. Da børsen stengte var papirtapet hans på rundt 64 millioner kroner.

Større beløp er det imidlertid for storeier Grieg Aqua, som eies av Grieg-familien og Grieg-stiftelsen. Papirtapene beløp seg til rundt 867 millioner kroner da børsen stengte.

Utsetter i Canada

I februar kjøpte Grieg Seafood et såkalt greenfield-prosjekt i Newfoundland i Canada. Det betyr ganske enkelt at det er et nytt prosjekt hvor man ikke bygger på eksisterende anlegg eller infrastruktur. Prosjektet, som inneholder lisenser for 11 sjøområder, inkluderer eksklusivitet for lakseoppdrett i Placentia Bay-området. Åtte av lisensene er godkjent, resten er i en søknadsperiode.

Deler av dette prosjektet blir nå utsatt på grunn av usikkerhet i markedet som følge av korona, lavere laksepriser og utfordrende utsikter. Investeringstempoet vil bli bremset og byggingen av det planlagte post-smolt-anlegget i første faset er utsatt.

Resirkuleringsanlegget (RAS) som er under konstruksjon skal være dimensjonert for å betjene alle fremtidige post-smolt-moduler. Anlegget skal ha nok kapasitet for å sikre nødvendig tilvekst, ifølge selskapet.

Den totale investeringen for RAS-smoltanlegget, ekskludert ferdigstillelse av post-smolt-anlegget, estimerer å være på rundt 60 millioner kanadiske dollar i årene 2020-2021.

En ferdigstillelse av post-smolt-anlegget estimeres til 30 millioner kanadiske dollar.

Selskapets ambisjoner for Newfoundland-prosjektet opprettholdes, opplyses det.

Målsetningen om et slaktevolum på 15.000 tonn i første fase innen 2025 består, med første slakting planlagt i 2022/2023.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.