Etter et første- og andre kvartal som begge var Grieg Seafoods sterkeste noensinne, bød tredje kvartal på en omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Til sammenligning var omsetningen i samme kvartal i fjor på 1,3 milliarder kroner, mens analytikerne på forhånd ventet en omsetning på i snitt 1,65 milliarder kroner. Det viser estimater innhentet av Infront.

Analytikerne spådde også et operasjonelt driftsresultat på 161 millioner kroner, ned fra 264 millioner kroner i tredje kvartal i 2021.

Fasiten ble betydelig mye lavere, med et driftsresultat på minus 394 millioner kroner.

«Noe utfordrende»

Samtidig var det spådd et samlet resultat før skatt på 137 millioner kroner, ned fra 209 millioner kroner i samme periode i fjor. Bunnlinjen endte imidlertid mye svakere, med et resultat før skatt på minus 279 millioner kroner.

– Samtidig som markedet for, og etterspørselen etter laks var sterk i sesongen, har tredje kvartal vært noe utfordrende. Våre oppdrettsoperasjoner er blitt påvirket av dårlige vekstforhold og sjølus i Rogaland og Finnmark, i tillegg til algeoppblomstringer i British Columbia, skriver konsernsjef Andreas Kvame i kvartalsrapporten.

Han legger til at etter å ha implementert tiltak, forventer Grieg Seafood å fortsatt se et sterkt marked i fjerde kvartal, der konsernet vil fortsette å «optimalisere produksjonen med fokus på fiskehelse og -velferd».

Det svekkede resultatet skyldes blant annet en kraftig kostnadsøkning på fôr og råmaterialer. I tredje kvartal i fjor kostet dette oppunder 500 millioner kroner – nå kostet dette ifølge kvartalsrapporten 760 millioner kroner.

Konsernet bokfører også en nedskrivning på 93 millioner kroner knyttet til et lisensområde i British Columbia der driften fases ut.

I tillegg tar konsernet en omfattende nedjustering av verdiene på «dets biologiske ressurser» – altså for eksempel fisk – på over 560 millioner kroner.

Grieg Seafood slaktet samtidig mer fisk enn i samme periode i fjor, med 22.923 tonn fisk nå kontra 20.479 tonn i tredje kvartal i fjor.

Overskudd på 1,1 milliarder hittil i 2022

Det svake resultatet i tredje kvartal til tross, er det ikke slik at Grieg Seafood ligger an til å gå med tap i 2022. Takket være to svært sterke kvartal i forveien, har konsernet fra 1. januar til 30. september et overskudd før skatt på rett under 1,1 milliarder.

Svært høye laksepriser er en viktig forklaring.

Grieg Seafood tror også at kombinasjonen av høy lakseetterspørsel og at det samlede, globale slaktevolumet for hele bransjen ikke ventes å øke i 2022 kontra 2021, vil kunne drive prisene ytterligere.

Konsernet noterer at gjennomsnittlig spotpris i tredje kvartal lå 36 kroner kiloen lavere enn i andre kvartal – som hadde historisk høye laksepriser. Samtidig var prisen i tredje kvartal 15,2 kroner kiloen høyere enn i samme periode i fjor.

– Den politiske risikoen har økt betydelig

For to uker siden meldte selskapet at det la planene om å investere 250 millioner kroner i en utvidelse av et smoltanlegg, på is.

Med det føyet selskapet seg også inn i rekken av oppdrettsselskaper som setter investeringsplaner på hold som følge av regjeringens forslag om blant annet grunnrenteskatt på lakseoppdrett.

Selskapet mente selv at utbyggingen etter planen ville ført til at selskapets oppdrett ville gitt lavere miljø- og klimaavtrykk, samt bedret fiskehelse og -velferd. Dette fordi anlegget ville medført at fisken vokste seg større mens den ennå var i anlegg på land.

– Med dagens forslag til grunnrenteskatt vil vi ikke ha nok kapital til å gjennomføre disse investeringene i den takten vi hadde lagt opp til. Prosjektene og utviklingen vil trekkes ut i tid. Resultatet er mindre aktivitet og færre ringvirkninger i kystsamfunnene der vi opererer, i tillegg til at det tar lengre tid å få redusert fotavtrykket vårt, sa Nina Willumsen Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland.

Grunnrenteskatten tar også Andreas Kvame opp i kvartalsrapporten:

– Den politiske risikoen i Norge har økt betydelig som et resultat av regjeringens forslag om å introdusere en ressursskatt på lakseoppdrett med et effektivt skattenivå på 40 prosent.

– Grieg Seafood har tidligere identifisert store investeringsmuligheter i våre kystsamfunn i Norge, med mål om bærekraftig vekst, men forslaget i dets nåværende form vil betydelig redusere den tilgjengelige kapitalen som trengs for slike investeringer, skriver Kvame videre.

Uken før dette vedtok Mattilsynet at Grieg Seafood måtte avlive og destruere fisk i åtte oppdrettsmerder utenfor Nordkapp. Årsaken var høy dødelighet og dårlig velferd som følge av sykdommen systemisk spironucleouse.

Aksjekursen har falt inn mot kvartalstallene

Selskapets aksjekurs falt i likhet med de fleste andre sjømataksjer kraftig da finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre lanserte forslaget om blant annet innføringen av grunnrenteskatt et par uker før regjeringens statsbudsjettforslag.

Siden falt aksjekursen i sum nær ni prosent siden bunnen i slutten av oktober, før aksjekursen steg 14 prosent. Inn mot kvartalstallene fredag har aksjen falt 1,4 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.