- Oppdretterne fikk 27 milliarder i ekstra profitt

Fiskeoppdretterne tjente 27 milliarder kroner på fri bruk av norske fjorder i 2016, ifølge forsker. En «kraftskatt» på havbruk kan gi ti milliarder kroner i året.

Lakseoppdretterne får bruke fjorder og kystsone uten å måtte skatte av å bruke naturressursene, slik kraftselskaper og oljeindustrien må. Regjeringen vil nå utrede å innføre en ekstraskatt på lakseoppdrett. Foto: Aleksander Nordahl
Lakseoppdretterne får bruke fjorder og kystsone uten å måtte skatte av å bruke naturressursene, slik kraftselskaper og oljeindustrien må. Regjeringen vil nå utrede å innføre en ekstraskatt på lakseoppdrett. Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 2. May 2018, kl. 18.50Oppdatert 5. May 2018, kl. 09.33