Striden mellom fiskeriminister Harald T. Nesvik og milliardprosjektet til selskapet Hav Line drar seg til ytterligere. Nå har Mattilsynet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet kommet med et forslag til en forskriftsendring som vil sette en effektiv stopper for hele prosjektet.

Slakteskipet Norwegian Gannet, her ved kai i Hirtshals i Danmark, kan ta opptil 1000 tonn oppdrettslaks på en gang.
Slakteskipet Norwegian Gannet, her ved kai i Hirtshals i Danmark, kan ta opptil 1000 tonn oppdrettslaks på en gang. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Sa ja

Striden står om den såkalte produksjonsfisken; det vil si oppdrettsfisk med skader og sår. I Kvalitetsforskriften står det at denne må sorteres ut slik at den ikke omsettes til humant konsum. Det står ikke noe i forskriften om hvor denne sorteringen skal skje, og Mattilsynet så derfor i fjor høst ingen grunn til å nekte milliardprosjektet Hav Line å foreta denne utsorteringen ved deres nye moderne mottaksanlegg i Hirtshals i Danmark.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet instruert Mattilsynet til å sende på høring et forslag til endring av forskriften med høringsfrist 15. mars. Den nye teksten skal lyde slik: «Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum». Eneste forskjell fra den opprinnelige teksten er ordet «innenlands».

«Grunnen til at departementet finner grunn til å presisere ordlyden, er at det i forbindelse med en konkret sak er oppstått spørsmål om hvordan ordlyden er å forstå», skriver Mattilsynet uten å nevne at den konkrete saken er Hav Line og deres nye slakteskip «Norwegian Gannet».

Mattilsynet legger til at «departementet har vurdert bestemmelsen opp mot Norges internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og WTO-avtalen. Bestemmelsen er ikke funnet å være i strid med noen av disse avtalene.»

Direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet understreker at forslaget til endring er sendt ut på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er departementets forslag og vi retter oss som alltid etter de endringer departementet ønsker. Dette er en presisering for å unngå misforståelser, sier hun.

Varsler søksmål

Hvis utsortering av produksjonsfisk, som typisk kan utgjøre to-tre prosent av fisken, må skje innenlands, vil det ifølge Carl-Erik Arnesen i Hav Line torpedere lønnsomheten i prosjektet der det så langt er investert over 800 millioner kroner.

– Her har fiskeriministeren gitt Mattilsynet ordre om å lage ny kvalitetsforskrift som stopper Norwegian Gannet. Forslaget til endring av forskriften innebærer en direkte diskriminering av tjenesteytere som har sin virksomhet helt eller delvis i andre EØS-land. Sortering av fisk med feil og mangler er en tjeneste som må ses uavhengig av salg av fisken. At fisk er underlagt en særbehandling i EØS-avtalen gir ikke Norge adgang til å innføre regler som diskriminerer mellom tjenesteytere på basis av nasjonalitet, sier han.

– Mattilsynet hevder dette kun er en presisering...

– Det er feil. Mattilsynet har tolket forskriften slik at det ikke kan stilles krav om innenlands feilsortering og retting. Departementet har gitt uttrykk for en annen tolkning, men denne tolkningen er påklaget til regjeringen og saken vil bli forfulgt i domstolene om ikke den tolkning som har støtte i rettskildene legges til grunn, sier han.

Administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, varsler søksmål mot staten dersom forskriften blir endret slik at det stanser selskapets virksomhet.
Administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, varsler søksmål mot staten dersom forskriften blir endret slik at det stanser selskapets virksomhet. (Foto: Tomm W. Christiansen)

– Hva tenker du om departementets fremgangsmåte i denne saken?

– Det er oppsiktsvekkende at departementet på denne måten forsøker å sabotere de rettigheter Hav Line har til å få sin sak avgjort gjennom en ordinær klageprosess og eventuelt for domstolene. Dersom forslaget mot formodning skulle bli vedtatt, vil Hav Line bringe spørsmålet om forskriftens gyldighet inn for domstolene, sier han.

Nærings- og fiskeridepartementet har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser i denne saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se hvordan de får togene til å gå i sprengkulden
Med 45 effektive minusgrader er det bare én ting som nytter i Chicago.
01:13
Publisert: