– Vi har varslet til Stortinget at det skal komme i mars. Det kommer vi til å gjøre, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Skatten som skal tre i kraft med virkning fra 1. januar er ennå ikke vedtatt. I løpet av mars skal regjeringen sende sitt lovforslag til Stortinget, som er ventet å vedta det i løpet av våren.

Når i mars det kommer, vil han ikke være presis på. Siden det skal behandles i statsråd, som vanligvis er på fredager, er det i praksis kun to alternativer igjen.

– Nå vil vi at Senterpartiet skal lytte til kysten, det er ingen skam å snu. Vi føler oss lurt, sa Hans Stølan fredag.

Den tidligere Senterparti-politikeren er initiativtager bak aksjonsgruppen Kystbrølet, og hadde fått med seg flere hundre ansatte fra laksenæringen som viste sin motstand mot grunnrenteskatten utenfor Senterpartiets landsmøte da det åpnet.

– Vil stå seg

Spørsmålet mange stiller seg er om regjeringen vil nøye seg med SV for å få flertall i Stortinget, eller om den vil forsøke å få med Høyre og andre på et bredt forlik.

– Når dette blir vedtatt, vil dette stå seg over tid. Det kommer ikke til å bli fjernet igjen. Over tid vil det selvfølgelig variere litt hvem som er i regjering i Norge, derfor er det en fordel selvfølgelig at flere partier er med på det, for å ramme det godt inn. Vi må legge frem vårt forslag, så vil vi ha en åpen tone overfor de andre partiene, ikke minst Høyre, sier Vedum.

Finansministeren er overbevist om at Høyre ikke vil fjerne grunnrenteskatten selv om partiet skulle få muligheten.

– De kommer nok ikke til å si det så høyt akkurat nå, men de vet at det er det som kommer til å skje.

Finansministeren gjentar at han fortsatt ønsker at det skal være et bunnfradrag før grunnrenteskatten på 40 prosent slår inn, men vil ikke si noe konkret om innholdet i lovforslaget han vil fremme.

– Tror du vil bli store endringer fra lovforslaget til det som blir vedtatt?

– Det som kommer i proposisjonen er det førende, men Stortinget er suverene.

Nærmer seg lakseskatt med rekordpriser: – Det kan bli en fest dnPlus

– Påfallende lite konkret

Senterpartiets stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen, Geir Pollestad, skal være saksordfører når saken kommer til behandling.

– Kan det være tilstrekkelig for dere å få med kun SV på vedtaket?

– Da har vi i alle fall flertall. Jeg tror at dette er en skatt som Høyre ikke vil oppheve hvis de vinner valget en gang i fremtiden, så de bør ha en interesse av å være med å påvirke prosessen. Vi vil være åpne for dem som vil være med å diskutere saken, sier Pollestad.

Han mener at Høyre har vært «påfallende lite konkret» på hva partiet egentlig mener om grunnrenteskatten.

Stortingspolitiker Geir Pollestad møtte demonstrerende laksearbeidere utenfor Senterpartiets landsmøte. – Dere vil kanskje ikke tro meg, men vi i Senterpartiet er glade i laksenæringen, sa han. Helt til høyre ser vi Hans Stølan, leder av Kystbrølet og tidligere Senterparti-politiker på Frøya.
Stortingspolitiker Geir Pollestad møtte demonstrerende laksearbeidere utenfor Senterpartiets landsmøte. – Dere vil kanskje ikke tro meg, men vi i Senterpartiet er glade i laksenæringen, sa han. Helt til høyre ser vi Hans Stølan, leder av Kystbrølet og tidligere Senterparti-politiker på Frøya. (Foto: David Engmo)

– De har kritisert oss uten å si noe egentlig. Det er litt merkelig, i og med at Erna Solberg forsøkte å innføre dette uten å greie det. Jeg tenker at vi skal være åpne, og det skal være en prosess i komiteen og høring, sier Pollestad.

Noe av diskusjonen om grunnrenteskatten har omhandlet provenyets størrelse. Finansdepartementet har anslått at skatten vil dra inn nær fire milliarder kroner i året, men gitt dagens laksepriser blir det trolig over ti milliarder kroner. Næringen selv sier at et skattenivå på 15 prosent er tilstrekkelig for å få inn 4 milliarder kroner.

– Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen, men til syvende og sist er det slik at hvis det går kjempebra i næringen, blir provenyet høyere og næringen tjener mer. Det er i alles interesse. En kan ikke ha en skatt som sier at en skal ha det og det provenyet i alle år fremover. Det vil svinge, sier Pollestad.

Høyre: Utsett skatten

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten mener det er «god tradisjon i norsk politikk» for at skatteendringer skal ha bred oppslutning på Stortinget.

Vedum: – Vi kommer ikke med store nye skattegrep som vi har sett de siste årene dnPlus

– Det er viktig for å sikre forutsigbarhet og for at ordninger skal kunne stå seg over tid. Vedum har kastet denne tradisjonen på sjøen og foreslått omfattende skatteendringer, også med tilbakevirkende kraft, helt plutselig og helt uten forvarsel. Det skaper en politisk risiko som er helt unødvendig i et land som Norge, skriver han i en kommentar til DN.

Orten tilbakeviser Pollestads påstand om at Solberg forsøkte å innføre skatten i sin tid, men sier at det kun var snakk om å motta en offentlig utredning hvor et faglig utvalg foreslo det. Han er også tydelig på at Høyre ikke kan støtte noe som ligner forslaget som regjeringen sendte på høring i høst.

Finanspolitisk talsperson i Høyre Helge Orten vil utsette innføringen av grunnrenteskatt i havbruksnæringen.
Finanspolitisk talsperson i Høyre Helge Orten vil utsette innføringen av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å få utredet de alternative modellene som næringen selv har pekt på, særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift. Dersom Vedum og Pollestad er opptatt av brede forlik, bør de følge vårt råd og utsette hele skatten, lytte til innspillene fra høringen og legge til rette for et skattesystem som sikrer vekst og utvikling i en av våre viktigste næringer, skriver Orten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.