Det er mulig å produsere seks ganger mer mat fra havet i verden enn det som skjer i dag. Det viser en ny rapport fra ekspertgruppen i FNs havpanel. Økt oppdrett av fisk, tang og skjell kan øke verdens matforsyning kraftig. Det er gode nyheter for Norge, mener fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

– Rapporten viser at vi er helt avhengige av havet for å nå FNs bærekraftsmål når det gjelder matproduksjon for en voksende verdensbefolkning, sier Nesvik.

Norske selskaper er verdens største oppdrettere av laks, og regjeringen har som mål å femdoble norsk havbruk. For et år siden tok Norge initiativ til å etablere et internasjonalt havpanel som skal jobbe for bærekraftig bruk av verdenshavene.

Panelet består av 14 regjeringssjefer og ledes av statsminister Erna Solberg. Rapporten som presenteres på en FN-konferanse i Roma tirsdag, er den første av 16 ekspertrapporter som legges frem før FNs havkonferanse i juni neste år.

– Det viktigste med rapporten er at den retter søkelyset på at hav og kystområder globalt kan bidra vesentlig mer til næringsrik mat dersom havene forvaltes godt, sier Nesvik, som løp fra det ene arrangementet til det andre på konferansen i Roma tirsdag.

Insekter og grønnsaker

Forskerne bak rapporten mener havbruk kan vokse kraftig hvis oppdrettsnæringen bruker insekter og grønnsaker i stedet for villfisk som mat til oppdrettsfisken. Rapporten trekker blant annet frem lakseoppdretterne i Norge, som i økende grad har erstattet villfisk med soya i laksefôret.

Bærekraftig havbruk kan brødfø to tredjedeler av verdens innbyggere, ifølge rapporten.

– Akkurat hvor mye mer mat, det må i denne sammenheng forskerne bak rapporten svare for, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp)
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix)

– Hva betyr denne rapporten for Norge?

At vi må fortsette å gjøre mye av det samme som vi gjør i dag – forvalte våre fiskebestander og legge til rette for bærekraftig havbruk basert på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har til enhver tid, sier Nesvik.

– Det er positivt å lese i rapporten at om vi forvalter havet på en god måte, vil havet kunne forsyne oss med seks ganger mer mat enn i dag. Det er over to tredjedeler av proteinene verden kommer til å trenge innen 2050, uttaler statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

En forutsetning for vekst i havbruk er at oppdretterne påvirker miljøet i minst mulig grad, sier ekspertgruppen som har skrevet rapporten. Forbedret forskning, utvikling og forvaltning er det som skal til for å sikre miljøvennlig fiskeoppdrett, mener Nesvik.

– Vi må fortsette å satse på forskning og utvikling, samtidig som vi videreutvikler våre forvaltningssystemer, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.