Helge Gåsø fra Frøya utenfor Trondheim kjempet i vinter og vår en intens kamp om NTS, lakseselskapet med hovedkontor i Rørvik med virksomhet i store deler av Norge. Etter fire-fem ekstraordinære generalforsamlinger, aksjonærer på vippen som skiftet side og en rekke juridiske spissfindigheter ble det etter hvert klart at Salmar trakk det lengste strået, og sikret seg kontroll over halvparten av aksjene.

– Det er med blandede følelser at jeg kommer til å selge, men verden må være rasjonell, sier Helge Gåsø.

Hans sambygding Gustav Witzøe blir gjennom selskapet Salmar verdens nest største lakseoppdretter etter oppkjøpet er gjennomført.

– Du kunne ha blitt med videre, som minoritetsaksjonær i Salmar?

– Det var ikke øverst på min ønskeliste, sier Gåsø.

Tidligere direktører med på laget

Han får med seg drøyt seks milliarder kroner i kontanter når NTS-aksjene hans blir solgt. Mandag avslører Gåsø for første gang litt om planene videre.

Sammen med blant annet Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke og Roger Granheim etablerer han investeringsselskapet Frøy Kapital, som skal investere i «kystnær verdiskaping».

Det er ikke helt ulikt hva Gustav Witzøe har gjort, som for flere år siden etablerte selskapet investeringsselskapet Kverva i Trondheim som har betydelige investeringer i sjømatrelatert virksomhet.

– Blir dette et mini-Kverva?

– Det skal ikke jeg svare på. Vi ønsker å bygge et miljø hvor vi satser mye på kysten fremover. Vi har både relasjoner og erfaringer derfra, og synes det er morsomt å jobbe med den typen ting.

Bøe var administrerende direktør i NTS frem til i februar, da Gåsø mistet kontroll over selskapet. Klaus Hatlebrekke var toppsjef i Norway Royal Salmon (NRS) til i april. NRS et lakseselskap hvor NTS er hovedeier.

– Når startet dere prosessen om Frøy Kapital? Ivaretok dere alle aksjonærens interesser da dere ledet henholdsvis NTS og NRS?

– Denne prosessen startet i sommer, og jeg begynner ikke i selskapet før i september, sier Hatlebrekke. Han får stillingstittelen investeringsdirektør.

Bøe blir direktør for forretningsutvikling.

– Jeg tok hensyn til alle aksjonærene i NTS da jeg ledet selskapet, også gruppen som Gåsø tilhørte, som fortsatt har over 47 prosent av aksjene. Vi fant i lag, og er fortsatt et lag, sier Harry Bøe.

Roger Granheim blir administrerende direktør i det nye selskapet. Han var konsernsjef i Torghatten, og har vært styreleder i NTS i perioden 2012 – 2020.

Har avtalt to investeringer

Frøy Kapital har allerede avtalt å kjøpe en eierpost på 37 prosent i fiskeriselskapet Grøntvedt Pelagic på Fosen i Trøndelag.

I tillegg kjøper det rundt 40 prosent av industrikonsernet Moen Gruppen, som har et verft nord i Trøndelag samt driver med resirkulering av plastavfall.

– Er dere interessert i å kjøpe rederiet Frøy, hvor NTS er den største eieren?

– Vi utelukker ikke at det kan være interessant for oss, men det må være en selger og kjøper som blir enige, sier Gåsø.

Granheim sier at selskapet er fleksible med tanke på hvilke selskap de skal investere i, både med tanke på hvor modne de er, hvor store eierposter de tar, og selskapenes størrelse.

– Vi antar at 50–70 prosent av Frøy Kapitals investeringer vil skje i kystnære aktiviteter. Men vi vil også se på andre typer prosjekter i Midt-Norge, eiendom og kapitalplasseringer, sier Granheim.

I første omgang får investeringsselskapet en kapital på rundt seks milliarder kroner, hvorav Gåsø går inn med fem milliarder kroner, ifølge ham selv.

Målet er en kapitalbase på rundt ti milliarder kroner, og det åpnes også for eksterne investorer.

– Investeringene vi gjør er uten noe tidshorisont. Det er ikke slik at vi skal selge etter et gitt antall år eller noe. Vi er som sagt veldig fleksible fra case til case, sier Granheim.

Helge Gåsø blir arbeidende styreleder i selskapet, hvor også tidligere Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog og tidligere Trondheims-ordfører Anne Kathrine Slungård går inn i styret. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Frøy Kapital lanseres i Trondheim mandag. Fra venstre: Investeringsdirektør Klaus Hatlebrekke, administrerende direktør Roger Granheim, arbeidende styreleder Helge Gåsø, finansdirektør Hege Aasen Veiseth og Harry Bøe, direktør for forretningsutvikling.
Frøy Kapital lanseres i Trondheim mandag. Fra venstre: Investeringsdirektør Klaus Hatlebrekke, administrerende direktør Roger Granheim, arbeidende styreleder Helge Gåsø, finansdirektør Hege Aasen Veiseth og Harry Bøe, direktør for forretningsutvikling. (Foto: Foto: Torkil Marsdal Hanssen/Pkom)