–Vi kan ikke sitte stille og se på at norske oppdrettere, som blir nektet økt produksjon i Norge på grunn av store biologiske utfordringer med rømming, sykdom og lakselus, skal få komme hit og ødelegge fjordene og true villaksen.