Island er en betydelig fiskerinasjon, men har så langt en begrenset oppdrettsnæring. Tidligere forsøk på lakseoppdrett på sagaøya har mislykkes, blant annet grunnet tøffe vintre med svært lave sjøtemperaturer.

Varmere vann som følge av klimaendringer, ny teknologi og norsk laksekapital gjør at en nå gjør et nytt forsøk på å bygge opp en laksenæring der.