Fra fiskerlandsbyen Hvide-Sande på den danske vestkysten har Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik fra Vikebukt i Romsdalsfjorden slått seg opp som landbaserte lakseoppdrettere.

Sammen med danske Thue Holm etablerte de Atlantic Sapphire i 2010 og sikter på å ta laksemarkedet med storm med blant annet milliardærarving Louise Mohn og Sundt-familien på aksjonærsiden, som har investert henholdsvis 51 millioner og 34 millioner kroner.

Planene er store.

Nå jobbes det for å ekspandere til Florida der selskapet skal produsere 30.000 tonn sløyd laks innen 2022. I samme periode vil selskapet også øke inntektene til 2,2 milliarder kroner, ifølge en presentasjon selskapet holdt på en investordag i regi av Arctic Securities denne måneden.

Det vil i så fall være en voldsom økning fra fjoråret da inntektene var på 17,8 millioner kroner.

Planlegger voldsom vekst

USA er verdens største importør av laks, men målt per innbygger USA langt fra den største forbrukeren. Det skal Atlantic Sapphire utnytte.

– Ser man på produksjonskostnadene i Norge, har de doblet seg de siste ti årene i tradisjonell merdbasert oppdrett. Flyfrakt koster mye penger. Plasserer man landbasert i markedet, slipper man fort alle omkostningene. USA har stor tilgang på fisk som flys inn og derfor gir det mening å produsere i markedet, sier Thue Holm, som er teknisk direktør i Atlantic Sapphire.

Totalt skal selskapet bygge et oppdrettsanlegg i Miami i Florida fordelt på tre byggetrinn. Det første skal stå ferdig allerede neste år og vil i løpet av 2019 ha en produksjon på 10.000 tonn sløyd laks. Når hele anlegget er ferdig, vil det kunne produsere 90.000 tonn ferdigsløyd laks årlig.

Det vil mer enn femdoble USAs eksisterende lakseproduksjon og selskapet vil bli verdens største landbaserte oppdrettsselskap – uten sidestykke.

Fra minus til 3,8 mrd.

Atlantic Sapphire har allerede hentet inn 640 millioner kroner og tilsagn om rundt 500 millioner kroner fra DNB og Danmarks Eksportkreditt.

I 2026, når alle anleggene er på plass, regner Andreassen og Løvik med å omsette Florida-laks for 6,5 milliarder kroner.

Driftsresultatet før avskrivninger, såkalt ebitda, vil ifølge selskapet ligge på 3,8 milliarder kroner. Til sammenligning fikk selskapet i fjor en ebitda på minus 18,6 millioner.

Thue mener målene er helt realistiske og forklarer at i tillegg til at anlegget i Danmark vil bygges ut, så vil også økonomien bli mye bedre med anleggene i USA.

– Markedsprisen på laks er noe høyere der enn den er i Norge på grunn av flyfrakten, og derfor er fortjenesten mye høyere, sier han.

Innen rekkevidde

Atlantic Sapphires USA-prosjekt følges med spenning, ifølge sjømatanalytiker Lage Bøhren i Carnegie, som sier at ekspertene i oppdrettsbransjen er avventende til prosjektet.

Han påpeker at de høye resultatmålene må være delvis drevet av tro på kraftig økt produksjonsvolum.

– Det er nok ikke skrevet i stein at de vil nå dette produksjonsvolumet, men får de til volumene og klarer å få kostnader som er konkurransedyktige med sjøbasert oppdrett, virker kalkylene ganske fornuftige, sier Bøhren.

Han sier at den virkelig store fordelen med landbasert oppdrett er at man kan produsere nærmere markedet.

– I stedet for å avle opp en laks i norske fjorder, sende den til USA og pådra deg store fraktkostnader, kan du spare mellom 10 og 15 kroner per kilo i transportkostnader. Samtidig vil du ikke ha de samme utfordringene med lakselus og rømming som i sjøbasert oppdrett, sier Bøhren.

– Ulempene er at fullskala landbasert oppdrett er ganske tidlig i utviklingsfasen. Det er også betydelig biologisk og teknologisk risiko ved å drive på land. I tillegg er det et enormt arealbehov. Det er noen rimelig gigantiske tanker du må ha, og det krever store investeringer, legger han til.

Trenger minst 2,9 milliarder til

Atlantic Sapphire skriver selv at det kommer til å trenge mellom 100 og 220 millioner dollar for å utvikle byggetrinn to, mens det trenger mellom 250 til 350 millioner dollar i byggetrinn tre.

For andre og tredje fase samlet utgjør det rundt et sted mellom 2,9 og 4,7 milliarder kroner i kapitalbehov.

Siden Atlantic Sapphire ble notert på gråmarkedslisten OTC (over the counter) i juli i år har et knippe kjente investorer satt penger i selskapet. OTC er en handelsplass for aksjer som ikke er notert på en offisiell børs.

Louise Mohn er fjerde største aksjonær og Sundt-familien er blant de aller største aksjonærene i Atlantic Sapphire. Nedover på listen finner vi blant annet eiendomsinvestor Runar Vatne, Ragnar Horn og familien, Stein Erik Hagen, Simen Thorsen og de tidligere meglerstjernene Reidar Fougner og Ketil Skorstad.

Selskapet hentet penger i juli til 280 kroner aksjen i forbindelse med at det ble notert i OTC-markedet. Nå handles aksjen for 255 kroner tilsvarende et fall på nær ni prosent.(Vilkår)

– Dette er jo bare helt fantastisk
Joker kjøpmann Dag Halvosen har fått nye digitale hjelpemidler.
01:20
Publisert: