Etter flere medieoppslag, der fagsjef Frode Reppe (57) i NSL gikk i strupen på villaksforskere og mente de kunne kjøpes, fikk han i fjor høst sparken av den nytilsatte toppsjefen i organisasjonen, tidligere arbeidsminister Robert Eriksson.

I en dom slår Sør-Trøndelag tingrett fast at oppsigelsen var ugyldig. Retten tilkjenner Reppe både 50.000 kroner i oppreisning, snaut 24.000 kroner i erstatning for tapte feriepenger pluss 400.000 kroner i erstatning for fremtidig erverv. I tillegg må NSL dekke Reppes saksomkostninger.

Men Reppe får ikke jobben tilbake. Det er fordi retten mener Reppe i flere saker opptrådte på en måte som var i stid med NSL-medlemmenes syn. «Hensynet til medlemmenes interesser er uforenlig med fortsatt ansettelse», slås det fast i dommen.

–Vi er veldig, veldig godt fornøyde med dommen, sier Reppes advokat Nina Gundersen Sandnes fra advokatfirma Kluge.

–Og det sier seg selv at han uten gjensidig tillit vanskelig kunne gått tilbake til en slik liten organisasjon med kun syv ansatte, legger hun til.

Ingen vinnere

Administrerende direktør Robert Eriksson i NSL skriver i en epost til DN at organisasjonen tar dommen til orientering og vil vurdere en eventuell anke. Han skriver også at NSL er tilfreds med at tingretten har kommet frem til at Frode Reppe ikke får tilbake jobben. «Dommen bekrefter at det er ingen vinnere i slike saker. Ingen av partene har fult og helt vunnet frem. De enste vinnerne er advokatene», skriver han.(Vilkår)

Drømmer du om å ta over et historisk hotell så bør du se dette
Innerst i Fjærlandsfjorden ligger Mundal hotell. Hotellet ble bygget i 1891 da utenlandske turister strømmet til Norge. I dag ligger hotellet der som et spøkelseshus. Kan nye krefter ta hotellet tilbake til sine gode gamle dager?
05:14
Publisert: