– Hva som skjer? Det er fristende å si at det ikke skjer noe som helst, sier Sigmund Bjørgo, Sjømatrådets sjef i Kina, når DN treffer ham på Dagens Næringslivs sjømatkonferanse i Oslo.

– Det har riktignok blitt lettere å få importlisens, men det er ingen endring i måten de kinesiske veterinærmyndighetene opererer. Det betyr at det fortsatt er like stor risiko som før at laksen blir liggende og vente på å bli kontrollert, og den risikoen tør ikke kinesiske importører å ta, sier han.

– Faktisk er eksportvolumet av norsk laks til Kina gått ned i år med nærmere 40 prosent. Kina konsumerer rundt 1500 tonn laks i uken. Den norske eksporten er kanskje på 30–40 tonn mens den med full normalisering burde ligge på 1000 tonn. Men jeg ser ikke at den norske andelen vil øke før vi får en full normalisering, sier Børgo.

Fiskeriminister Per Sandberg under Dagens Næringslivs sjømatskonferanse torsdag.
Fiskeriminister Per Sandberg under Dagens Næringslivs sjømatskonferanse torsdag. (Foto: Fartein Rudjord)

Bekymrede kinesere

– Hva er egentlig problemet?

– Det er jo i hovedsak det kinesiske kravet om at fiskesykdommene PD og ILA ikke skal forekomme på lokasjoner fisken hentes fra. De er redde for smitte. Så kan en jo stille spørsmål ved fornuften i det. Det kan være fordi kineserne har bygget opp egen oppdrett av ferskvannsørret og er redde den fisken kan bli smittet. Det er urealistisk, men jeg opplever at de er oppriktig bekymret og at det er dette som ligger bak de utfordringene vi nå ser. Vi må få til en bedre dialog om hvor stor, eller rettere sagt hvor liten, risikoen reelt sett er.

– Så laks fra andre land som også har PD og ILA går mye lettere gjennom kontrollen fra kinesiske veterinærmyndigheter?

– Ja. Og det er altså på grunn av den protokollen vi som eneste land har signert med Kina. I tillegg er jo fortsatt fylkene Nord-Trøndelag, Nordland og Troms suspendert av kinesiske myndigheter.

– Når er det realistisk at det blir en full normalisering?

– Den som visste det. Det kan være dette ikke løsner for vi får reforhandlet protokollen som ble signert i mai. Den varer til mai 2019. Så det er ikke sikkert det skjer så mye før det. Og vi er nok langt frem til en fullstendig normalisering, men jeg har samtidig tro på en sakte forbedring, sier Bjørgo.(Vilkår)

Fikk kansellert flyet fem ganger
William Turner skulle fly til London for å se fotballkamp, men Ryanair kansellerte fem av hans flyavganger.
00:46
Publisert: