– Dette er et skikkelig gjennombrudd for norsk lakseeksport til Kina, sier Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo, etter torsdagens melding om at Kina opphever forbudet mot import av fisk fra Trøndelag, Nordland og Troms.

I fjor fjernet kinesiske myndigheter importrestriksjonene for norsk laks, men opprettholdt importforbudet for fisk slaktet i de tre fylkene på grunn av laksesykdommen ILA.

1,4 milliarder?

Norges sjømatråd har regnet på hva opphevelsen av importforbudet vil bety for den norske laksenæringen.

– Første halvår ble det eksportert 7000 tonn laks til Kina. I andre halvår tror vi dette blir tredoblet til 21.000 tonn. Etterspørselen etter norsk laks er betydelig i Kina, men utfordringen har vært å få tilgang til norskprodusert laks godkjent for det kinesiske markedet. Det er ingen tvil om at det som skjer nå vil påvirke lakseprisen. Ifølge vår scenarioanalyse fra januar ville en åpning for import fra de tre fylkene føre til en prisøkning på 1,20 kroner per kilo eller vel 1,4 milliarder kroner i økte inntekter for norsk oppdrettsnæring globalt, sier Bjørgo.

– Men aktørene uttrykker i DN fredag en smule usikkerhet om den umiddelbare effekten?

– Det forstår jeg godt, for nyheten torsdag kom kjempeoverraskende på alle og det kan være noen uavklarte spørsmål. Men fra 3. juli er altså alle produsentene i disse tre fylkene som er registrert i de kinesiske listene godkjente for eksport til Kina. Så nå er det i utgangspunktet bare å kjøre på, sier Bjørgo som berømmer både norske og kinesiske myndigheter.

– Det er lagt ned betydelig tid og innsats fra begge sider for å komme til dette resultatet. Og jeg tror også fiskeriminister Per Sandbergs personlige engasjement, blant annet med hans besøk i Beijing i mai, har vært en viktig katalysator, mener Bjørgo.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: