– Det er ikke fremtidsrettet å sende laks med fly til Kina. Å sende en kilo laks med fly fra Oslo til Beijing, nær tredobler klimaavtrykket, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

DN skrev fredag om det kinesiske sjømatselskapet Fish Forever som har igangsatt charterrute med to ukentlige direkteflyvninger med norsk laks, med sikte på 200 tonn i uken, og et mål om 7000 tonn i løpet av året.

Bellona-rådgiveren anslår at en kilo oppdrettslaks levert på bil i Oslo har et avtrykk på 3,3 kilo CO2. Det øker til 8,6 kilo CO2 under flyturen til Beijing, har Bellona beregnet.

– Det sier seg selv at det ikke er forenlig med halvering av klimautslipp innen 2030, som FNs klimapanel har konkludert er nødvendig.

Sammen med kolleger i Bellona har han beregnet at 20 prosent av den ferske laksen som sendes ut av Norge går på fly. Ifølge tall fra Norges sjømatråd var det i fjor 19 prosent.

– Det betyr at flyfrakt av norsk laks gir utslipp som er like store som all norsk innenriks luftfart, sier Karlsson-Drangsholt.

Anders Karlsson-Drangsholt er seniorrådgiver i Bellona
Anders Karlsson-Drangsholt er seniorrådgiver i Bellona (Foto: Maya Boutroue Vedeld/Bellona)

Bellona-rådgiveren mener sjømatnæringen underslår klimaavtrykket til lakseeksporten som går med fly. Både Japan, Sør-Korea, Kina og Thailand er blant de 20 største importlandene.

– Det slaktes 1,2 millioner tonn laks i Norge årlig, og til nesten alle destinasjoner utenfor Europa går frakten av fersk laks med fly.

Båt like bra

Han mener båt er et fullgodt alternativ, enten frossen som gir like god kvalitet, eller nedkjølt ved hjelp av ny teknologi som hindrer nedbrytningen.

– Det er den norske sjømatnæringen som har skapt bildet av at fersk laks er så mye bedre enn frossen. Det er en preferanse det er fullt mulig å endre. Kineserne er også ivrige kjøpere av tunfisk, som nesten alltid fryses først selv om den ofte spises rå.

Karlsson-Drangsholt mener laks er en av de beste hjemmeproduserte animalske proteinkildene for klimaet. Vel å merke før den sendes på fly.

– Før flyturen er den jevngod med norsk kylling. Men når den når Beijing, er klimaavtrykket omtrent som for svin, sier Bellona-rådgiveren.

Han mener alle må gjøre det de kan for å klare å halvere utslippene innen 2030.

– Flytting av laksefrakt fra fly til skip vil kutte både utslipp og kostnader. Det gjør det til en lavt hengende frukt for utslippskutt og et godt sted å starte.

Skal femdoble

– Å eksportere laks er blitt en stor næring for Norge. Å få produktet ferskt frem til kunden er helt sentralt for smaksopplevelsen, derfor har flyfrakt vokst frem som et alternativ, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, markedsdirektør i Norges sjømatråd.

– Både regjeringen og næringen har som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Hvordan går det i hop med at klimautslippene ifølge FN bør halveres til 2030, og reduseres til null i 2050?

– Veksten har vært liten de siste årene, så det er mer sannsynlig å snakke om en verdiøkning i den målestokken. Der ligger vi foran skjema, sier Rørtveit. Han forteller at det pågår mye arbeid for å utvikle både fryse- og kjøleteknologi for fisk, samt øke andelen filetert fisk ut av Norge, slik at vekten som fraktes blir mindre.

– Også utslippene fra fly går ned, det vil også hjelpe.

– Hva skal bli laksenæringens bidrag for å få ned klimaavtrykket når det kommer til flyfrakt?

– Godt spørsmål. Det er en høy bevissthet rundt klima i næringen, men vi kan sikkert kritiseres for ikke å gjøre enda mer.

Rørtveit peker på at laksenæringen bidrar til verdens proteinbehov, og at nordmenn ikke er i stand til å spise all den laksen og hvitfisken som produseres her til lands.

– Dette er en utfordring for alle som produserer ferske varer til konsum, også frosne frukt- og grøntvarer har en dårligere forbrukeropplevelse. Det må skje en utvikling i samarbeid med emballerings- og transportbransjen, sier Rørtveit.

Fôr er verst

– Bransjen har gjort mange tiltak for å dempe klimaavtrykket, forteller Geir Ove Ystmark, administrerende direktør for Sjømat Norge, som er interesseorganisasjonen for sjømatbransjen.

– Livsløpsanalyser viser at fôr er den viktigste faktoren å jobbe med. Av en laks levert på bil til Paris, er 60 prosent av utslippet fra fôr. Mange går nå over fra aggregater til landstrøm på anleggene, og legger opp ladepunkter for servicefartøy.

Han understreker at laks er klimavennlig, og selv med flyfrakt til Japan er den mer klimavennlig enn biff.

Her kan du kjøpe norsk frossenlaks i "minibanken"
00:52
Publisert:

– Det er åpenbart at klimaavtrykket øker med flyfrakt til Asia, men tallene fra Bellona tar ikke hensyn til at laksen i stor grad settes på fly som ville gått uansett. Det er betydelig frakt fra Kina til Europa og laksenæringen fyller ofte opp fly som ellers ville gått tomme i retur.

Han mener superkjølesystemer blir en del av fremtiden, og at transport blir en viktigere del av det bransjen jobber med.

– Det er ikke bare flybåren sjømat, men også annen mat, varer og passasjerer, som er en klimautfordring. Det er klart at interkontinental transport må ligge på myndighetenes bord. Så skal vi være med og bidra.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: Hva får man ut av å gå på cocktail-selskap med Facebook? I alle fall én innrømmelse
01:51
Publisert: