Dødsalgene som har tatt livet av åtte millioner fisk verd 2,15 milliarder kroner truer nye anlegg med laks.

I løpet av det neste døgnet kan både Nordlaks og Ellingsen Seafood bli rammet på nytt. Nordlaks tømmer sitt andre anlegg for laks, mens Ellingsen Seafood vil forsøke å flytte vekk laks før algene kommer.