Interessen for lakseproduksjon på land er brennhet. Det er flere titall initiativer både i Norge og resten av verden, men flesteparten av dem er fortsatt kun i planleggingsfasen.

Proximar Seafood ble grunnlagt av Espen Aubert og Joachim Nielsen i 2015, og er nå snart klare for byggestart for sitt anlegg på land i Japan, ved Fuji-fjellet. De bygger et såkalt gjennomstrømmingsanlegg, hvor vannet resirkuleres i anlegget. Første fase skal ha en produksjonskapasitet på 5.300 tonn.

Største eier er Per Grieg jr. og hans familie med 31 prosent. Grieg eier også rundt halvparten av det børsnoterte lakseselskapet Grieg Seafood, og er styreleder i begge selskapene.

– Jeg har lenge fulgt med på landbasert lakseproduksjon. I Grieg Seafood har vi lagt stor vekt på postsmolt, at vi produserer fisken større på land før vi setter den i sjø. Om en skal produsere hele fisken på land, mener jeg at det må gjørs nær markedet, noe Proximar gjør. Vi sparer 25–30 kroner kiloen sammenlignet med å produsere laks i Norge, sier Grieg.

Etter det DN erfarer skal selskapet nå hente inn noen titalls millioner dollar i en kapitalutvidelse, både mot nye og eksisterende investorer. Pengene skal brukes til å starte utbygging av første fase av anlegget.

– Vi er i dialog med japanske banker om potensiell lånefinansering, sier Grieg, som ikke vil tallfeste verken kapitalinnhentingen eller planlagt låneopptak.

Her planlegger Proximar Seafood planlegger å bygge sitt landbaserte lakseanlegg. Det ligger ikke langt fra Fuji-fjellet, drøyt halvannen times kjøring fra Tokyo
Her planlegger Proximar Seafood planlegger å bygge sitt landbaserte lakseanlegg. Det ligger ikke langt fra Fuji-fjellet, drøyt halvannen times kjøring fra Tokyo (Foto: Daiwa House)

Utelukker ikke at Grieg Seafood også investerer på land

I løpet av høsten regner han med at selskapet er notert ved Oslo Børs' markedsplass Merkur Market.

Styrelederen utelukker ikke at også børsnoterte Grieg Seafood på et tidspunkt vil investere i landbasert lakseproduksjon, men sier at de i første omgang konsentrerer seg om å produsere fisken stadig større før den settes i sjø for siste fase av produksjonen.

– Ble dere inspirert av Salmon Evolution som nylig gikk på Merkur Market?

– Nei, dette er noe vi har holdt på med i flere år, men det er en glede å se at det er stor interesse for landbasert lakseproduksjon. Selv mener jeg imidlertid at produksjon på land i Norge ligger litt lengre frem, sier Grieg.

Salmon Evolution bygger et landbasert lakseanlegg utenfor Molde.

Stor fordel å tilby dagsfersk fisk

Joachim Nielsen er daglig leder i Proximar. Han bor i Bergen, men har pendlet til Japan siden 2015 for å sette opp selskapet.

– Det har vært utstrakt reisevirksomhet, for å si det sånn. Det tar tid å bygge relasjoner og nettverk i Japan, og ikke minst å finne en egnet tomt, sier han.

Tomten er nå ferdig planert, og 100.000 tonn masse er fjernet. Alle tillatelser er på plass, og selskapet er i ferd med å sluttføre kontrakt med entreprenør.

– Vi håper på byggestart i løpet av året. Fra byggestart til første fisk slaktes tar det rundt tre år, sier Nielsen.

At de kan tilby laks som er dagsfersk, sammenlignet med flybåren laks fra Norge som er 3-4 dager gammel, betyr mye for krevende japanske kunder, mener Nielsen. I tillegg unngår de klimagassutslippene med flyfrakt, som fra Norge til Japan er langt større enn utslippene fra selve produksjonen i Norge.

Blir det fjerde landbaserte på børs

Det er allerede tre landbaserte lakseselskaper som er notert ved Oslo Børs' markedsplasser. Atlantic Sapphire, som er i ferd med å ferdigstille første fase av kjempeanlegget sitt i Florida, er notert ved hovedlisten. I tillegg er Andfjord Salmon og Salmon Evolution notert ved Merkur Market. De to sistnevnte bygger anlegg i Norge.

Salmon Evolution steg over 50 prosent fra emisjonskursen da de ble notert 18. september.

Børsdirektør Øivind Amundsen sa forrige uke til DN at de var i samtaler med flere sjømatselskaper som ville søke notering på en av deres markedsplasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.