Nær 450 millioner laks og ørret svømmer til enhver tid i norske oppdrettsanlegg, i tillegg til noen titalls millioner rensefisk som spiser lakselus. De har det ikke bra nok, mener Veterinærinstituttet, som tirsdag publiserte sin årlige fiskehelserapport.

– Mange gjør en stor innsats og får gode resultat i sitt arbeid mot lus og sykdomsutfordringer. Likevel, samlet sett gjør oppdrettsnæringen det fortsatt for dårlig på helse og velferd, skriver avdelingsdirektør Edgar Brun i forordet som har overskriften «Det går på fiskehelsa løs».

Instituttet viser til at dødeligheten er for høy, sykdommene er for mange (og økende) samt at problemene med lakselus og påkjenning ved behandling mot den vedvarer.

Ingen bedring

I 2021 døde det 54 millioner laks i sjøfasen. I tillegg døde det over 30 millioner laks i settefiskfasen (altså på land) pluss over 30 millioner rensefisk.

Dødeligheten i sjøfasen var på 15,5 prosent, et tall som er lite endret de seneste fem årene.

Tallet er ifølge Veterinærinstituttet høyere enn i 2020, og også høyere enn i det forrige rekordåret 2019 da en algekatastrofe tok livet av rundt 8 millioner laks i Troms og Nordland.

– I 2021 finner vi ingen slike enkelthendelser som kan forklare den høye dødeligheten i sjøvannsfasen, heter det i rapporten.

Dødeligheten varierer mellom ulike landsdeler, med høyest dødelighet på Vestlandet.

– Milliardene renner ut

Instituttet mener at næringen har et grunnleggende «livsstilsproblem». Det vises til at økonomien i lakseselskapene er god nok til «å holde ulike plager og sykdommer i sjakk gjennom kortsiktige og symptomatiske tiltak», men at dette ikke bidrar til et fremtidig, robust liv.

– Milliardene renner ut i form av intensive behandlinger mens store antall laks dør av ulike helseproblemer før den er klar for slakt. Likevel er fokus på økt produksjon og nye teknologiske muligheter for vekst.

– ILA banker på

I rapporten ser en på en rekke ulike sykdommer, i ulike deler av landet. Det er én gledelig utvikling, men mange negative trender.

Det positive er at antall tilfeller av laksesykdommen PD falt fra 158 tilfeller i 2020 til 100 tilfeller i 2021. Samtidig øker andre sykdommer

– ILA banker på med uvisse konsekvenser, og furunkulose rører på seg i det skjulte.

Også lakselus er et vedvarende problem. Den er fortsatt i stor grad motstandsdyktig mot medikamenter, og må behandles mekanisk og termisk (altså med lunkent vann).

– Behandlingene har en stor kostnad i form av redusert fiskevelferd, stresset og svekket fisk med en betydelig dødelighet.

– Ikke hyggelig å lese

I en forhåndsinnspilt videohilsen sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) at årets fiskehelserapport avdekker at utviklingen går i feil retning på noen områder.

– Det er ikke hyggelig å lese at helse og velferd ikke er god nok i norsk oppdrett, sier Skjæran.

Han mener at det er bekymringsfullt at dødeligheten i norske merder i 2021 var rekordhøy.

– Skal vi fortsette å være verdens ledende lakseprodusent, må dødeligheten ned, sier statsråden.

DN fikk rapporten før den ble publisert tirsdag klokken 12:30.

Toppsjef Geir Ove Ystmark i interesseorganisasjonen Sjømat Norge sier at de ikke kan kommentere en rapport som de ennå ikke har lest.

Han legger til at han synes det er en forunderlig praksis fra et forvaltningstøtteorgan at de «selger ut» rapporter til pressen før andre får lest den.

Det er imidlertid på det rene at DN selv ba om å få ut rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.