Kina innførte strenge restriksjoner på import av norsk laks etter at Nobelkomiteen tildelte fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Det skulle gå nesten syv år før fiskeriminister Per Sandberg i mai 2017 signerte protokollen med kinesiske veterinærmyndigheter som igjen åpnet for norsk lakseimport i Kina.

I juli i fjor opphevet kinesiske myndigheter også forbudet mot import av fisk slaktet i de tre fylkene Trøndelag, Nordland og Troms. Det skapte en voldsom optimisme hos Norges sjømatråd.

– Første halvår ble det eksportert 7000 tonn laks til Kina. I andre halvår tror vi dette blir tredoblet til 21.000 tonn, sa Norges Sjømatråds daværende fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo i juli.

Det ville i så fall bety en samlet eksport i 2018 på 28.000 tonn til en verdi på omtrent to milliarder kroner.

Fasiten viser noe helt annet. I stedet for 21.000 tonn i andre halvår, ble det kun eksportert 5000 tonn. I stedet for en tredobling, gikk eksportvolumet ned med nær 30 prosent.

Dermed ble summen 12.000 tonn til en samlet verdi på 826 millioner kroner.

Må moderere prognosene

– Vi har store forventninger til det kinesiske markedet, men vi må nok moderere våre prognoser og erkjenne at dette tar mer tid enn vi har signalisert tidligere, sier Victoria Braathen.

Hun overtok jobben som fiskeriutsending til Kina i fjor sommer og understreker at 12.000 tonn eksportert i fjor tross alt er en tredobling fra 2017.

Victoria Braathen er eksportutsending i Kina for Norges sjømatråd.
Victoria Braathen er eksportutsending i Kina for Norges sjømatråd. (Foto: Norges sjømatråd)

– Men det er langt unna prognosene dere selv kom med så sent som i sommer?

– Det er riktig. Og det skyldes at vi fortsatt har noen utfordringer. Åpningen av eksport fra de tre fylkene var utvilsomt det mest betydningsfulle som skjedde i fjor, men fortsatt er det mange produsenter som ikke er godkjent for eksport av kinesiske myndigheter. Så har du veterinærrestriksjonene, sier Braathen og sikter til den såkalte lakseprotokollen som altså ble signert av tidligere fiskeriminister Per Sandberg i mai 2017. Der står det at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD. Ingen av disse sykdommene utgjør noen risiko for mennesker. Kina er alene om å ha et slikt forbud.

– Stiller Kina det samme kravet også til andre lakseeksporterende land?

– Så langt vi kjenner til, er Norge det eneste landet som møter disse kravene ved eksport av laks til Kina, sier hun.

I tillegg til dette har kineserne en preferanse for stor laks, gjerne på minst seks kilo. Der er tilbudet begrenset, og det er dermed utfordrende å bygge opp langsiktige og forutsigbare volumer. Og så er det på toppen ti prosent toll på fersk norsk laks. Det innebærer en ulempe sammenlignet med tilbydere fra land som i dag har redusert eller null toll gjennom frihandelsavtaler. En frihandelsavtale med Kina, som det nå forhandles om, vil være viktig, sier Braathen, som legger til at konkurransen også er tøff fra andre lakseproduserende land.

– De har kunnet bygge seg en posisjon i den perioden Norge ikke var til stede i markedet.

Tør ikke spå

– Tør du begi deg utpå og spå om utviklingen i 2019?

–Nei, tall får du ikke. Men etterspørselen etter laks i Kina øker med 15 prosent årlig, og Kina er et marked som har stadig større kjøpekraft og som etterspør sunn og god mat. Norsk laks passer veldig godt inn i de moderne mattrendene i Kina. Så vi har store ambisjoner, sier hun.

Norges sjømatråd har tidligere anslått at kineserne i 2025 vil spise 240.000 tonn laks; en tredobling fra 2017. Og at den norske andelen bør være på 65 prosent tilsvarende 156.000 tonn. Det er i så fall en 13-dobling av 2018-eksporten.

– Vi tror fortsatt at vi skal ta en stor andel av volumene i 2025. Men det forutsetter at vi får løst de hindringene vi fortsatt sliter med, sier Braathen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fire sparetips som hindrer kontoen å gå tom
02:27
Publisert: