Kostnadene i lakseoppdrett økte med halvannen krone per kilo i fjor til rekordhøye 37,40 kroner per kilo laks. Det er dobbelt så mye som bunnen i 2005, og gjør at lakseoppdrettere med kostnader over gjennomsnittet kan få problemer med å drive lønnsomt med en laksepris på 50 kroner kiloet.

– Oppdretterne som har laks med mye lus og stor dødelighet, kan ha kostnader opp i 45–50 kroner per kilo. Vi kjenner også til oppdrettere som har under 30 kroner per kilo i kostnader, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Han er en av flere forskere som står bak årets ferske rapport om kostnader i havbruk. Rapporten viser at lønnskostnadene er doblet på de fem siste årene. Iversen mener sykdom og lakselus er den viktigste årsaken til oppdretterne får større lønnskostnader.

– Det har aldri vært så høyt før. De økte lønnskostnadene er mye knyttet til helseproblemer i næringen, med lakselus og sykdommer. Det er økt arbeidsinnsats til forebygging av lus og lusebehandling sier Iversen.

Sykdom øker kostnader

Selv om oppdretterne har effektivisert driften med automatisert mating av fisken, og har større nøter med mer fisk, går likevel lønnskostnadene kraftig opp. Det skyldes økt arbeidsinnsats både til forebygging og behandling av lakselus og andre sykdommer.

– Vi finner utgiftene til behandling av sykdom og lakselus både i økte kostnader og i andre driftskostnader, som har økt mye de siste årene. Oppdretterne leier inn selskap til lusebehandling, og da plasseres kostnadene der, sier Iversen.

I fjor anslo forskerne at lakselus påførte oppdretterne kostnader og tap på mellom fem og seks milliarder kroner i året. Med høyere kostnader på lønn og andre utgifter tyder mye på at kostnadene til lakselus og sykdom fortsetter å stige.

– Arbeidsinnsatsen har økt siden 2005. Det er fordi ikke alt går på skinner, og de økte utgiftene er knyttet til utfordringer med sykdom. Normal lønnsvekst forklarer ikke mer enn 20 prosent av økningen, sier Iversen, som sammen med økonomer i Nofima og Kontali Analyse har gått gjennom havbruksnæringens regnskaper for 2017.

Lakseprisen lå forrige uke på 55 kroner per kilo. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.