Den verste algedøden siden 1991 har den siste uken rammet åtte lakseoppdrettere i Nordland og Troms og tatt livet av flere tusen tonn laks. Mandag spredte de giftige algene seg til to nye lokaliteter i Ofotfjorden nær Narvik.

– Jeg har gått døgnet rundt i halvannen uke. Vi har pumpet opp dødfisken og ensilert den. Det er kjempealvorlig for oss. Vi må berge det som berges kan. Nå prøver vi å få opp fisken andre steder før algene kommer, sier driftsleder Daniel Bakke i Ballangen Sjøfarm.

Familien Bakke startet opp og eier fortsatt en tredjedel av det lokale oppdrettsselskapet som i løpet av en drøy uken har fått dødelige alger på tre av lokalitetene innerst i Lofotfjorden.

– Vi er i beredskap. Vi ligger klar med 14 mann og mange båter hvis det skjer noe, sier Bakke.

– Vi har mistet størsteparten av fisken på to lokaliteter. Det er store kvantum. Vi startet å ta opp død fisk tirsdag i forrige uke og har enda ikke fått opp alt, sier daglig leder Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon i Troms.

Daglig leder Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon sier algedøden har rammet selskapet hardt.
Daglig leder Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon sier algedøden har rammet selskapet hardt. (Foto: Northern Lights Salmon as)

Den 12. mai rapporterte oppdrettere at oppblomstring av alger i Ofotfjorden i Nordland og Astafjorden i Sør-Troms tok livet av store mengder laks. Mens villfisken kan svømme unna algene, er laksen fanget i merdene og kommer ikke vekk fra flakene med giftige alger.

Taper over 100 millioner

Det er lokale familieeide oppdrettere sør i Troms og nord i Nordland som er hardest rammet. Mandag fikk Fiskeridirektoratet beskjed om at de dødelige algene hadde spredt seg til to nye lokaliteter i Ofotfjorden i Nordland.

– Vi fikk dårlige nyheter mandag morgen. Algene sprer seg utover fjorden og det er økende dødelighet på to nye lokaliteter, sier seksjonssjef Janne Andersen i Fiskeridirektoratet i Nordland.

– Hvor mye laks er drept av algene?

– Vi har ikke tall. Det er en betydelig dødelighet. Vi snakker om flere tusen tonn. Det er betydelig med laks som er kvalt av algen, de får ikke oksygen, sier Andersen.

– Nå jobbes det hos oppdretterne med å få oversikt. Anslagene er så langt uklare, sier seksjonssjef Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet i Troms.

Med dagens laksepris på rundt 60 kroner kiloet, er tapet til oppdretterne på minst 100 millioner kroner, trolig langt mer. De to nye anleggene som er rammet er Rinøyvåg hos Mortenlaks og Stabben til Ellingsen Seafood.

– Vi fikk mandag beskjed om dødelighet på 500–1000 laks per merd. Det er særdeles lavt sammenlignet med de andre anleggene. Det er bedre enn fryktet, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Selskapet har i likhet med andre oppdrettere i området stanset foring av laksen, slik at laksen svømmer lavere i vannet og under de giftige algene. Å tilføre mindre næringssalter i vannet kan også redusere oppblomstring av alger.

– Vi har rigget oss som best vi kan, og flere er klare til å bistå, sier Ellingsen.

Åtte selskaper rammet

I Troms er fem lakseselskap rammet av algene, mens tre er berørt i Nordland. I Astafjorden i Troms bedret situasjonen seg søndag og mandag, mens i Nordland ble to nye anlegg rammet mandag.

– Her holder vi pusten og håper algen dør bort. Vi følger situasjonen time for time for å se hvordan det går. Algene beveger seg med strømmen og har rammet to nye lokaliteter lenger ut i Ofotfjorden, sier Andersen.

Flere selskaper jobber for å flytte laks vekk fra algene, slakte ned laks før algene gjør laksen uspiselig, og å fjerne og kverne opp laks som ble kvalt av algen.

– Oppdretterne forsøker å flytte unna fisk. Det er iverksatt tiltak på alle lokaliteter, blant annet med utslakting av laks. Men å slakte så ekstraordinært mye mer enn vanlig er utfordrende, sier Andersen.

Flere oppdrettere forteller om kapasitetsproblemer med å slakte fisk og kverne død fisk.

Verste algedød på nesten 30 år

Det er familieeide lakseselskap i Ofoten og Sør-Troms som er rammet av den verste algedøden i området siden 1991.

– En så ekstrem situasjon med alger har vi ikke hatt siden 1991. Når et selskap blir rammet på tre lokaliteter er det alvorlig, sier Andersen.

Flere tusen tonn laks er drept av giftige alger i Ofotfjorden og Astafjorden på grensen mellom Nordland og Troms.
Flere tusen tonn laks er drept av giftige alger i Ofotfjorden og Astafjorden på grensen mellom Nordland og Troms. (Foto: Northern Lights Salmon as)

– Dette er alvorlig for de oppdretterne som rammes. Dette er et kjerneområde for regionale oppdrettere i Troms og Nordland, sier Andreassen.

I Troms er selskapene Gratangen Laks, Kleiva, Salaks, Nordlaks og Northern Light rammet av algedøden.

– En del oppdrettsselskaper i Troms har gjenopptatt foringen, sier Andreassen.

I Troms har det de siste dagene vært vindstille, og algene har ikke spredt seg. Men faren er ikke over, ifølge Fiskeridirektoratet, som mandag samarbeidet med Havforskningsinstituttet om å lage nye prognoser for videre spredning av algene.

Kan bli verre

Forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet sier det er planktonalgen chrysochromulina som har ført til den omfattende fiskedøden.

– Vi har fått det bekreftet i Astafjord-systemet og mistenker det samme i Ofotfjorden uten at det er endelig bekreftet der. Det er en alge som er kjent for å føre til dødelighet og samme algen som rammet i 1991, sier han.

– Hvordan vil strømforholdene kunne spre algen til nye områder?

– Det er vanskelig å svare eksakt på. I Astafjordsystemet går strømmen går fra sør og nordover gjennom fjorden og ut gjennom et sund i nord og også en åpning mot vest. Der er det ingen problemer på utsiden av fjordsystemet. I Ofotfjorden, der midtre og indre deler er mest påvirket, går det store mengder vann inn – og ut. Og det er det utgående vannet vi holder øye med der det altså nå er rapportert om dødelighet i to anlegg i den ytre delen av fjordsystemet. Det er vanskelig å spå hvordan utviklingen blir videre fordi vi ikke vet om oppblomstringen er for opp – eller nedadgående, sier Naustvoll.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Det er det også vanskelig å svare på, men vi vet at denne algen, som finnes naturlig i havet, liker et lite topplag med ferskvann, godt med lys, nitrogen og stille og rolige værforhold.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.