– Dødelighetsratene er økt fra i fjor, og dødelighetstallene for slakteklare individer er høyere enn noen gang, sa Torill Moseng i Veterinærinstituttet (VI) da hun presenterte den årlige fiskehelserapporten onsdag ettermiddag.

Det er 20. året på rad rapporten er publisert. Aldri har dødeligheten vært høyere målt i antall individer. Totalt 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret døde. Tallene inkluderer dødelighet i settefiskfasen, og er derfor langt høyere enn det Havforskningsinstituttet tidligere har rapportert av død i sjøfasen.

Rapporten viser at dødeligheten i sjøfasen var 16,1 prosent for laks og 17,1 prosent for regnbueørret i 2022, begge opp fra årene før. Samtidig meldes det om stor sprik i dødeligheten mellom ulike områder, og ulike anlegg. Det var høyest dødelighet på Vestlandet (23,7 prosent), og lavest i Finnmark (9,1 prosent).

– Sykdomssituasjonen er i utvikling. Selv om enkelte sykdommer kanskje har gått ned, er det negativ utvikling på andre områder, sa Moseng.

Hun mener av utfordringene skyldes intensiteten i produksjonen.

– Det er mange individer som presses sammen på ett sted, smitter hverandre og blir stresset. (..) Løsningen på dette ligger ikke bare i å behandle de enkeltsykdommer vi har, men vi må se på helheten, sa hun.

Rapportens sammendrag har overskriften «bærekraft i det blå».

Edgar Brun er avdelingsdirektør fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. – Er vi modne nok til å sette konkrete helse- og velferdsmål for verdens største lakseproduksjon, spør han i årets fiskehelserapport.
Edgar Brun er avdelingsdirektør fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. – Er vi modne nok til å sette konkrete helse- og velferdsmål for verdens største lakseproduksjon, spør han i årets fiskehelserapport. (Foto: Anders Furuset)

– Produksjon av mat basert på industrielt dyrehold medfører nødvendigvis at dyr dør i prosessen. Det er uunngåelig. Men ingen ønsker en næring med mye sykdom og store tap, og fra ulike hold gjøres det en betydelig innsats for å begrense dette. De samlede tall viser imidlertid at denne innsatsen ikke har vært god nok opp gjennom årene, kanskje endog feil, skriver avdelingsdirektør Edgar Brun.

Antall påvisninger av virussykdommer har stabilisert seg, mens bakteriesykdommer øker.

Det var omtrent like mye lakselus i 2022 som i 2021, og mest på Vestlandet, opplyses det i rapporten. Totalt ble det registrert gjennomførte 3145 behandlinger mot lakselus, et rekordhøyt nivå.

– Medikamentfri behandling som krever håndtering av fisken, har vist seg å være en stor velferdsutfordring. Er laksen syk eller svekket av infeksjoner tåler den dårlig å bli utsatt for håndtering i tillegg, heter det.

Det er hovedsakelig tre måter å behandle laksen mot lakselus: termisk (varmtvann), mekanisk (spyling og børsting) og med ferskvann. I tillegg kan disse metodene kombineres.

Fiskeriministeren: Vi må bli enda bedre

Fiskehelserapporten leveres formelt fra Veterinærinstituttet til Mattilsynet, men også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) var til stede under lanseringen, og fikk en rapport.

– Fiskehelserapporten gir oss et sannferdig bilde, og noe å jobbe med, sa han.

Skjæran er ikke fornøyd med utviklingen.

– 2022 var et dårlig år, og dårligere enn årene før. Dette må vi gjøre noe med, og vi må gjøre det sammen, sa han.

Samtidig er statsråden tydelig på at laksenæringen fortsatt skal vokse.

– Men det må skje på en riktig måte. Vi må bli enda bedre, og løse de problemene vi har, sa han.

Oppdrettsfisk er underlagt dyrevelferdsloven, som blant annet sier at dyr skal behandles godt, beskyttes mot farer og få tilstrekkelig med mat.

– Fiskens helse og fiskens velferd skal bedres. Dødeligheten skal ned. (..) Det er fortsatt for mange fisk som blir syk, og for mange som dør, sa Skjæran.

Han tar med seg funn i fiskehelserapporten inn i arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd som regjeringen skal ferdigstille i løpet av året.

– Og det er ikke bare for fisken at dyrehelsen er viktig, sa statsråden.

Han viste til at god dyrehelse gir produsentene bedre økonomi, bedre markedsadgang og bedre omdømme.

– At enkelte områder og lokaliteter har høyere dødelighet enn andre viser at det finnes muligheter. Muligheter som vi må bruke, sa han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.