Rømt laks skader villaksbestandene

– Det er ikke lenger tvil. Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene, vil føre til svakere og mer sårbare bestander, sier Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: Oppdatert:

Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene fører til færre laks og svekkede bestander, viser ny rapport. Foto: Kjell Inge Søreide
Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene fører til færre laks og svekkede bestander, viser ny rapport. Foto: Kjell Inge Søreide (Foto: Illustrasjonsforo: Kjell Inge Søreide)