Etter en omfattende gjennomgåelse av lakseselskapene på Oslo Børs, konkluderer Nordea Markets med at sektoren er for høyt priset. En lang periode med negativ global kapasitetsvekst vil nå blir snudd, venter Nordea. Det kan sende prisen på laks ned.

– Den høye prisen som har vært er en følge av to ting: En unormal tilbudssituasjon med negativ tilbudsvekst i fire til fem kvartal på rad globalt, og samtidig har det vært en historisk svak krone. Begge deler er sterke bidragsytere til at vi har fått en høy laksepris, mens mer normaliserte volum gir normaliserte priser, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård.

Nordea venter at spotprisen på laks vil ligge på 52 kroner per kilo i 2018. Det er åtte kroner lavere enn 2017-nivået, noe som primært skyldes kapasitetsveksten. I historisk sammenheng er det fortsatt høyt, påpeker Giskeødegård. – Så det blir litt mindre fantastisk, men fortsatt veldig god inntjening. Det ligger for høye forventninger der, sier han. Eksportprisen på fersk norsk oppdrettslaks i uke 40 var 56,61 kroner kiloen, ned én prosent fra forrige uke, ifølge Statistisk sentralbyrå (DN Investor).(Vilkår)