Lørdag ettermiddag sendte det børsnoterte selskapet ut melding om at problemer med gjellehelse gjør at det opplever forøkt dødelighet hos laksen i anlegget sitt.

Den fiskegruppen med høyest dødelighet har inntil 7,9 prosent dødelighet.

– Det er selvfølgelig noe vi skulle vært foruten, men også vi kan ha hendelser. Situasjonen er nå under kontroll, sier administrerende direktør Trond Håkon Schaug-Pettersen.

Selskapet produserer laks på land i et såkalt hybrid-anlegg, hvor store mengder friskt sjøvann sirkulerer gjennom anlegget – og noe av dette gjenvinnes.

Hypotesen er at det er kommet amøber som forårsaker amøbegjellesykdom (AGD) inn med vannet. Denne sykdommen er relativt vanlig i sjøbasert lakseoppdrett.

Feil eller feil dose?

Selskapet renser vannet som tas inn både med partikkelfilter og UV-bestråling.

– Vi vet ikke om det har vært en feil med rensingen, eller om den er stilt for lavt. Vi har kjørt UV som det er lagt til grunn i spesifikasjonene, men for å være sikker har vi nå stilt opp effekten. Vi opplever situasjonen nå som veldig håndterbar, sier Schaug-Pettersen.

– Kan dere komme til å fremme krav mot leverandører?

– Vi er absolutt ikke der nå. Vi jobber med å finne årsaken, og det er fortsatt på hypotese-nivået. Siden ulike fiskegrupper er i ulike soner, og dette er noe som har rammet flere fiskegrupper, mistenker vi at har noe med inntaksvannet å gjøre. Det er samme vanninntak for hele anlegget.

– Hvorfor kjører dere ikke på med full rensing hele tiden? Hva er ulempene?

– Om en kjører maskinene hardt konstant vil de kreve mer vedlikehold og gi noe økt risiko for nedetid. Det er også noe høyere kostnader.

Schaug-Pettersen sier at den ene fiskegruppen som er rammet allerede er fire kilo stor. Selskapet slakter den nå ut.

– Fisken skulle uansett blitt slaktet i andre kvartal. Ideelt sett skulle vi latt den vokse én kilo til, men det er greit å ta den ut nå.

Alarmen gikk torsdag

Onsdag 19. april meldte selskapet at det ved hjelp av meglerhusene DNB Markets, Nordea Bank og Arctic Securities og Pareto Securities hadde hentet 525 millioner kroner i frisk egenkapital.

Dette er penger som i hovedsak skal brukes til å bygge ut fase to av anlegget utenfor Molde. Pengene ble hentet til kurs 7,70 kroner. Etter helgens melding har aksjekursen falt til under syv kroner.

– Så dere noe tegn til forhøyet dødelighet da dere hentet penger?

– Nei, selvfølgelig ikke. Dette var en utvikling som startet forrige uke. Torsdag slo vi alarm internt, og fredag morgen kontaktet vi Oslo Børs og informerte om at vi hadde en situasjon vi vurderte omfanget av. Lørdag konkluderte vi med at dette burde varsles, noe vi gjorde lørdag ettermiddag, sier Salmon Evolution-sjefen.

Analytiker: Høyere risiko

Det landbaserte lakseselskapet Atlantic Sapphire i Florida var først ute med et stort anlegg, men har de seneste årene hatt en rekke utfordringer som massedød av fisk og en brann i anlegget det hadde i Danmark. Atlantic Sapphire har gjort flere kapitalutvidelser, til stadig lavere aksjekurser.

Salmon Evolution har for lengst gått forbi Atlantic Sapphire i markedsverdi, og ifølge Sparebank 1 Markets har Salmon Evolution også overtatt ledertrøyen for landbasert lakseoppdrett. De to selskapene benytter ulike teknologi for produksjonen sin.

Analytiker Simon S. Brun i ABG Sundal Collier mener dagens kursfall i Salmon Evolution viser at det nå prises inn høyere risiko også i dette selskapet. Kursfallet er større enn de direkte økonomiske konsekvensene skulle tilsi, sier han.

– Dette med patogener (virus, bakterier, amøber, red.anm.) i inntaksvannet er et forhold som investorer trolig ikke har lagt så mye vekt på, men heller sett på driften av anlegget, sier Brun.

Han mener at det nå er liten risiko for at det vil komme flere patogener inn, men at det fortsatt er fisk i anlegget som er påvirket at det som allerede er kommet inn.

– Selskapet har ikke oppgitt noe eksakt tall på hvor mye fisk det gjelder, men det virker ikke på oss å være et stort antall fisk i absolutte tall, og foreløpig heller ikke noe stor dødelighet i prosent sammenlignet med sjøbasert lakseoppdrett.

– Hvilke følger kan dette gi for selskapet?

– Om det er noe som skyldes en feil med inntaket, er det av mindre betydning. Men om det skyldes noe strukturelt med hybrid-konseptet, er det mer alvorlig. Det vet vi ikke ennå.

Hydrid-konseptet er teknologien Salmon Evolution bruker, som skiller seg fra de fleste andre landbaserte lakseanleggene hvor det brukes såkalt resirkuleringsanlegg (RAS) hvor det meste av vannet går en sløyfe rundt i anlegget.

ABG har en kjøpsanbefaling på Salmon Evolution-aksjen, med kursmål på 12 kroner – et kursmål som ikke er oppdatert etter selskapet gjennomførte en emisjon 19. april.

– Vi mener at selskapet har en god tilnærming til landbasert oppdrett, og inntil vi har mer fakta på bordet, tyder kommunikasjonen fra selskapet på at dette er mer en enkelthendelse heller enn noe strukturelt feil med teknologien eller anlegget, sier Brun i ABG.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.