I juli falt lakseprisen ned 11 prosent i Europa og USA. Sjømatindeksen på Oslo Børs steg med 1,4 prosent i samme periode.

Norske børsnoterte lakseoppdrettere har de siste årene mangedoblet verdiene sine på børsen, men nå er det stopp, ifølge analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets. 

– I takt med fallende laksepriser tror vi det er duket for en korreksjon i laksesektoren, sier han til DN. 

Mer laks i markedet

I en fersk rapport anslår lakseanalytikeren at det globale tilbudet av laks vil stige med 12 prosent i andre halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Han tror veksten vil komme fra Norge, og spesielt fra Chile.

En av hovedgrunnene til at laksemarkedet har holdt seg stabilt over de siste 18 månedene er svakt tilbud fra Chile, ifølge Giskeødegård. 

Lakseanalytikeren har tidligere advart mot lavere laksepriser, og gjør derfor ingen endringer i anslagene for lakseprisen.

Han tror prisen vil ligge på 53 kroner kiloen ut året, og på 49 kroner kiloen i 2018 og 2019.

Eksportprisen for fersk laks er 62,11 kroner kiloen, ifølge siste statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ser stort fall hos oppdrettsgiganter

Nå tror han en nedgang i laksesektoren på Oslo Børs står for tur. 

– Prisingen av selskapene reflekterer øyeblikksbildet, men vi tror det er for høyt om vi ser på det realistiske nivået for inntjening de neste par årene, sier Giskeødegård.

Han mener de børsnoterte lakseoppdretternes guiding for vekst i oppdrettet er for aggressiv. 

– Dette setter oss i en situasjon der vi må kutte i gjennomsnitt seks prosent i oppdrettsestimatene for de seks noterte lakseoppdretterne.

Han anbefaler salg av fem av syv sjømataksjer på Oslo Børs, og ser en gjennomsnittlig nedside på 12,4 prosent. Mest negativ er han til Lerøy Seafood Group og John Fredriksens Marine Harvest, der han ser en nedside på henholdsvis 22,9 prosent og 23,7 prosent.

Marine Harvest er mandag formiddag det nest mest omsatte selskapet og er ned 0,93 prosent på børsen.

Giskeødegård har en hold-anbefaling på den færøyske lakseoppdretteren Bakkafrost og anbefaler kjøp av Austevoll Seafood. 

– Bakkafrost er også høyt priset, men samtidig ligger det an til en kraftig vekst i produksjonen i de neste to til tre årene, sier han. 

I Austevoll ser han substansiell verdi i selskapets oppdrettsanlegg i Peru og nord i Atlanterhavet som ikke driver med laks. 

Mer laks til Europa

Norske oppdrettsanlegg fortsetter å fylle seg opp målt i laks i kilo, ifølge Giskeødegård. Samtidig begynner situasjonen med lakselus å bedre seg. Det, kombinert med en svakere dollar som gjør at mer laks blir eksportert til Europa fremover, vil presse prisene nedover fremover. 

– Vi forventer at en 10 prosent lavere dollarkurs kombinert med voksende tilbud fra Chile og Canada bil bidra til et ytterligere prispress i det amerikanske markedet, skriver Giskeødegård i rapporten.

Selv etter det ferske lakseprisfallet vil prisen på å selge i Europa for norske oppdrettere være høyere enn for chilenske og kanadiske oppdrettere som selger i USA, med henholdsvis 25 prosent og 10 prosent, ifølge lakseanalytikeren. (Vilkår)

Se trailer: «Den andre siden av håpet»
Se trailer: «Den andre siden av håpet»
01:40
Publisert: