Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 831 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 579 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Det fremgår av selskapets ferske kvartalsrapport tirsdag morgen.

«Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor», skriver selskapet i en børsmelding.

Ifølge analytiker-estimater innhentet av Infront var det ventet et resultat på 864 millioner kroner i kvartalet.

Omsetningen øker

Inkludert inntektene på 7,4 milliarder kroner i tredje kvartal, er omsetningen for årets ni måneder nå oppe i 19,5 milliarder kroner, mot 16,6 milliarder i samme periode i fjor.

For andre kvartal på rad melder altså Lerøy om rekordhøy omsetning, etter den forrige rekorden i andre kvartal.

Driftsresultatet før verdijusteringer er så langt i år på 2,4 milliarder kroner, mot 1,6 milliarder i fjorårets ni første måneder.

Av børsmeldingen går det videre frem at Lerøy venter et samlet slaktevolum på 202.000 tonn i 2023, mot 203.000 tonn for hele 2022. Dette inkluderer eierandelen i Scottish Seafarms. Selv om lakseprisen har falt siden andre kvartal, er den likevel høyere enn i fjor, skriver Lerøy, som også advarer om at inflasjonspress i økonomien påvirker kostnadsutviklingen.

De samlede kostnadene endte i kvartalet på rundt 6,3 milliarder kroner, opp fra om lag 5,4 milliarder i samme kvartal i fjor.

Dessuten vies det både i kvartalsrapporten og den tilhørende børsmeldingen mye plass til nok et angrep på den foreslåtte grunnrenteskatten.

«Forslaget er preget av manglende forståelse av næringens verdikjede», heter det nesten helt øverst i tredjekvartalsrapporten.

Norge og Skottland

Lerøy Seafood Group driver produksjon av laks og ørret på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. I tillegg eier selskapet Norges største trålrederi, Lerøy Havfisk (tidligere Aker Seafoods), foredlingsselskapet Lerøy Norway Seafoods samt halvparten av det skotske lakseselskapet Scottish Sea Farms.

Selskapet varslet allerede i andre kvartal, som for øvrig endte med rekordhøy omsetning takket være høye laksepriser, at slaktevolumet for andre halvår ville øke, det samme med omsetningen.

– Som vanlig har vi en sesongmessig nedgang i prisene i andre halvår, men det underliggende markedet er stramt, og vi forventer fortsatt god inntjening i havbruk, sa konsernsjef Beltestad.

I en oppdatering tidlig i oktober kom oppdretteren også med nøkkeltall for tredje kvartal, slik det har for vane. Der ble det klart at totalt slaktevolum i kvartalet endte på 56.200 tonn, marginalt lavere enn i samme kvartal i fjor. Så langt i år har Lerøy et samlet slaktevolum på 121.300 tonn.

Lerøy er verdsatt til 28,4 milliarder kroner på Oslo Børs.

Varslet permitteringer

Forrige uke varslet Lerøy-konsernet permitteringer av inntil 339 ansatte fordelt på flere anlegg for bearbeiding av laks fra årsskiftet. Varselet kom som følge av regjeringens forslag til grunnrenteskatt, som har ført til full stopp i kontraktsmarkedet.

– For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, sa konsernsjef Beltestad da.

Det er særlig den såkalte normprisen som skaper utfordring. For å redusere mulighetene for «skattemessig tilpasninger» ved handel mellom relaterte selskaper, har Finansdepartementet lagt opp til at det brukes en børspris for laks (normpris) ved beregning av grunnrenteskatten. Lakseprodusentene risikerer da å måtte skatte for en langt høyere pris enn faktisk pris, og foretrekker å selge i spotmarkedet for å redusere skatterisikoen.

Rødt-politiker Geir Jørgensen kalte forrige uke varslene fra Lerøy for «sabelrasling».

– Jeg anser dette som en kampanje mot grunnrenteskatt. Da blir det veldig interessant å se hva selskapet tjente i tredje kvartal. Jeg tror ikke det skulle være noe grunn for Lerøy å sette arbeidsfolk på porten, sa han. Lerøy avviste at permitteringsvarslene ikke er reelle.

Mandag ble det kjent at også lakseselskapet Salmar har varslet om omfattende permitteringer fra 1. januar som følge av mangel på kontrakter for bearbeidede produkter.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.