Det Bergen-baserte sjømatkonsernet Lerøy Seafood fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 816 millioner kroner i første kvartal, opp fra 691 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd var dette resultatet ventet til 945 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler, altså verdien på fisken i merdene, var negativ med 529 millioner kroner. Det bidro til å trekke resultat etter skatt ned til 127 millioner kroner, mot 467 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene var på 5,3 milliarder kroner, opp fra 4,7 milliarder kroner i første kvartal 2019.

Ser redusert inntjening

I kvartalsrapporten peker Lerøy på at usikkerheten knyttet til fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, og slår fast:

«Forventningen per i dag er at inntjeningen i andre kvartal 2020 vil bli kraftig redusert fra det en normalt ville forventet».

Lerøy fastholder slaktevolum i 2020 på 183.000-188.000 tonn, inkludert tilknyttede selskaper. De neste fire til fem årene ventes slaktevolumet å øke som følge av ferdigstilte og pågående investeringer i nye smoltanlegg. Smolt er unger av laks som er klare for utvandring fra ferskvann til saltvann.

Prisras

Ved inngangen til første kvartal 2020 var spotprisen på laks svært høy, ifølge Lerøy. Da lå prisen på rundt 80 kroner per kilo.

I løpet av første kvartal falt prisene gradvis som følge av lavere etterspørsel som en konsekvens av restriksjoner som ble innført i forbindelse med koronakrisen.

Ved utgangen av første kvartal lå spotprisene i overkant av 50 kroner per kilo. Det er altså er prisfall på rundt 30 kroner på tre måneder.

Ifølge Lerøy utgjorde slaktevolumet i mars måned 40 prosent av det samlede slaktevolumet i kvartalet.

Sammenlignet med første kvartal 2019 var snittprisen 12 prosent høyere i første kvartal 2020.

Minus på bunnlinjen

Austevoll Seafood eier over halvparten av aksjene i Lerøy Seafood, og er også notert på Oslo Børs. Austevoll fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 834 millioner kroner i første kvartal, mot 837 millioner kroner i samme periode i fjor.

Verdijusteringer av biologiske eiendeler, fisken i merdene, var negativ med 614 millioner kroner i kvartalet. Det trakk resultat før skatt ned til 17 millioner kroner, fra 745 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt endte på minus fire millioner kroner, mot 593 millioner kroner i pluss i fjor. Resultat etter skatt omtales gjerne som bunnlinjen.

Austevoll skriver at økte kostnader til logistikk påvirker prisoppnåelse på produkter målt tilbake til Norge. Selskapet legger ikke skjul på at det i betydelig grad påvirkes av koronapandemien.

«Påvirkningen skjer i form av blant annet endring av etterspørsel, tilgang til arbeidskraft både i og utenfor konsernet, andre innsatsfaktorer og kredittrisiko. Selv om usikkerheten kan medføre negative realøkonomiske effekter i de fleste markeder, er vår vurdering at Austevoll Seafood sine kjernevirksomheter er tuftet på langsiktig bærekraftige verdier i interessante deler av den globale sjømatnæringen», heter det i kvartalsrapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.