Oppdretts- og fiskeselskapet Lerøy Seafood nær doblet sitt driftsresultat, før verdijustering av fisken i merdene, til 852 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 455 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd hadde analytikerne ventet et operasjonelt driftsresultat på 943 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

I likhet med de andre oppdrettsselskapene på Oslo Børs, har også Lerøy nytt godt av de eksepsjonelt høye prisene på laks. Men for Lerøy kommer det også med en bismak.

– I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevende for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i en melding.

Fredag svarte markedet med å sende aksjekursen rakt ned. Lerøy-aksjen falt mer enn ti prosent på Oslo Børs snaue to timer etter børsåpning. Fem milliarder kroner av selskapets markedsverdi er barbert bort.

Vil fortsette i andre kvartal

Lerøy beskriver situasjonen for nedstrømsvirksomhetene som svært krevende.

Gjennom sin nedstrømsvirksomhet driver Lerøy med salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og foredling av i hovedsak laks og ørret. Ifølge fiskekonsernet skaper de volatile prisene og den ekstreme prisutviklingen i spotmarkedet endringer i marginbildet gjennom verdikjeden.

Det tar nemlig tid før aktørene i de ulike delene av verdikjeden klarer å tilpasse seg nye prisnivå, mener selskapet. Det tror ikke prisene fullt ut har nådd ut til forbrukerne. Lerøy tror derfor de må ruste seg for vesentlig prisstigning for matvarer, og også sjømat, fremover.

Konsernet vedgår at prisutviklingen for laks og ørret i starten av året har vært langt sterkere enn de selv ventet. Dette har påvirket inntjeningen i nedstrømssegmentet negativt. Det vil det også fortsette å gjøre i andre kvartal, påpeker selskapet.

– Utviklingen i priser på sjømat og transportkostnader i første kvartal var langt høyere enn ventet. Dette gir midlertidig press på marginene i konsernets nedstrømsaktiviteter, og vil påvirke oss også i kommende kvartal, sier toppsjefen.

Han understreker at langtidsutsiktene for nedstrømsvirksomheten ikke er endret.

I dette segmentet oppnådde Lerøy et driftsresultat på 26 millioner kroner i kvartalet, ned fra 101 millioner kroner i samme periode i fjor.

Høyere priser på fôr

Det er i oppdrettsvirksomheten at Lerøy tjener de store pengene. Her tjente konsernet 621 millioner kroner på driften av en omsetning på 2,25 milliarder kroner.

Til sammenligning tjente Lerøy 205 millioner kroner på driften på sin villfangst av en omsetning på rundt én milliard kroner. Det ble for det meste fanget torsk, hyse og sei.

Forventet slaktevolum for 2022 holdes uendret på 185.000 tonn.

Lerøy skriver at usikkerheten rundt fremtidig kostnadsnivå for konsernets innsatsfaktorer er høy. Det ventes eksempelvis at prisene på fôr vil fortsette å stige i de kommende kvartalene. Selskapet mener fôrkost per kilo slaktet fisk trolig vil øke med tre–fire kroner per kilo i 2022 sammenlignet med 2021.

«Prisen på øvrige innsatsfaktorer øker også, dette inflasjonspresset synliggjør viktigheten av operasjonelle forbedringer», heter det i kvartalsmeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.