De fire selskapene får kursmålet barbert hovedsakelig som følge av lavere laksepris enn ventet i fjerde kvartal 2017, ifølge en analyse tirsdag.

Meglerhuset implementerer en laksepris på 48,10 kroner per kilo i kvartalet, ned fra estimatet på 52 kroner per kilo som tidligere ble lagt til grunn.

Dermed ser kursmålene og anbefalingene på de fire selskapene slik ut:

  • Marine Harvest ned fra 150 kroner til 120 kroner. Meglerhuset anbefaler salg.
  • Lerøy ned fra 51 kroner til 44 kroner. Meglerhuset anbefaler å holde.
  • Salmar ned fra 265 kroner til 220 kroner. Meglerhuset anbefaler å holde.
  • Grieg ned fra 72 kroner til 65 kroner. Meglerhuset anbefaler salg.

Arctic har ikke gjort noen endringer i anbefalingene på aksjene.

Venter lavere laksepris

Om Marine Harvest trekker meglerhuset også frem forventninger om høyere kostnader relatert til virksomhetene i Skottland og Canada, og venter samtidig at inntjeningen i selskapet vil fortsette å utvikle seg negativt.

Meglerhuset BNP Exane Paribas har også nedjustert kursmålet til Marine Harvest fra 140 kroner til 110 kroner. Samtidig nedgraderer meglerhuset anbefalingen fra nøytral til «underperform», ifølge et notat tirsdag.

BNP Exane Paribas skriver at tilbudsutsiktene for 2018 trolig vil tynge lakseprisen i større grad enn de har ventet tidligere, noe som blant annet medfører at lakseprisestimatet for 2018 reduseres til 50 kroner per kilo fra 55 kroner.

Venter bedre kostnader for Lerøy

Når det gjelder Lerøy venter Arctic Securities nå at kostnadene vil forbedre seg noe fremover, etter perioder med biologiske utfordringer i regionen der Sjøtroll har virksomhet.

– Det burde gjøre det mulig for selskapet å redusere margingapet mot konkurrentene, og dermed dra nytte av forbedret verdsettelse etter vårt syn, skriver meglerhuset.

Relatert til Salmar trekker Arctic frem eierandelen i islandske Arnarlax som nylig er forhøyet til 33,4 prosent.

– Dette selskapet har mål om et slaktevolum rundt 20.000 tonn innen 2020, men har videre vekstpotensial forbi den perioden, skriver meglerhuset.

For Grieg Seafood skriver Arctic at aksjen handles til en rabatt relativt til de andre selskapene i sektoren, og tror suksessfulle kostnadskutt, forbedret biologisk situasjon og organisk volumvekst vil være viktige katalysatorer for oppsidepotensial utover kursmålet.(Vilkår)

Med denne kommer du deg ut av brøytekanten
Subaru XV viser seg fra sin beste side når været er på sitt verste.
01:14
Publisert: