– Det er neppe noen næring i Norge med større vekstpotensial enn de maritime næringene. Det kommer av at Norge har enorme fortrinn i naturressurser og kompetanse. Men det kommer ikke til å skje av seg selv. Skal vi realisere dette, forutsetter det gode rammebetingelser fra politikerne, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Rapporten viser en mulig verdiskaping på om lag 900 milliarder kroner i 2050 og om lag 140.000 jobber. Tallene inkluderer en såkalt tilleggsvekst, som er beregnet ut fra forutsetninger om at barrierer overvinnes, og at øvrige prognoser slår til.

Utredningen har kommet på oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund og har som mål å kartlegge mulighetsrommet for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

Foreslår tiltak

Almlid trekker frem at det er særlig viktig å utvikle videre offentlige ordninger som finansierer kommersialisering av forskningen og gode løsninger.

– Havnæringen må få tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Vi må ha nok studieplasser, og utdannelsen må være tilpasset fremtidens digitale arbeidsliv. Da kan næringene klare å bygge opp den nødvendige kompetansen. Denne rapporten er enda et steg på veien mot NHOs veikart for fremtidens næringsliv, sier han.

Kunnskapsoverføring mellom havnæringene er avgjørende for å lykkes, ifølge Almlid.

De såkalte barrierene for utvikling innenfor dette området som er trukket frem i rapporten, knyttes blant annet til finansieringskrav, mangel på samhandling og manglende forståelse av effekt av teknologivalg.

– Unik mulighet

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet sier at det myldrer av ideer, prosjektskisser og prototyper langs hele kysten.

– I dette arbeidet fungerer norskekysten, og særlig den nære skipstrafikken, som et teknologilaboratorium for å teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle en ny norsk eksportnæring, sier han.

Solberg viser til at Norge allerede har en av verdens største LNG-drevne flåter, batteriferger og hybride skip, og at det nå introduseres hydrogen som drivstoff og utvikles løsninger for skipsfarten.

– Interessante tall

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener tallene i rapporten er interessante, og sier det jobbes kontinuerlig med rammebetingelsene for de maritime næringene. En stortingsmelding om den maritime politikken er også under utarbeidelse, noe som skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon, forteller Isaksen.

– Havet er utsatt for klimaendringer, tap av naturmangfold og overutnyttelse av ressursene. For at vi skal kunne skape og høste mer fra havet i fremtiden, må vi ta vare på det og ta kloke beslutninger fremover, sier Isaksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.