Titalls millioner rensefisk dør. Mattilsynet: Kan ikke fortsette.

Mattilsynet slakter i en rapport oppdrettsnæringens manglende kontroll med rensefisk. Bransjen etterlyser bedre informasjon om årsakene til dødelighet. «Det er gjerne litt sent å vurdere velferden når fisken er død», ifølge Sjømat Norge.

«Man kan ikke ha et husdyrhold på 60 millioner individer der man ikke vet hvor dyrene blir av», skriver Mattilsynet om bruken av rensefisk, her rognkjeks, som brukes til å spise lakselus i oppdrettsmerdene.
«Man kan ikke ha et husdyrhold på 60 millioner individer der man ikke vet hvor dyrene blir av», skriver Mattilsynet om bruken av rensefisk, her rognkjeks, som brukes til å spise lakselus i oppdrettsmerdene.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 24. February 2020, kl. 18.54Oppdatert 24. February 2020, kl. 20.04