Mattilsynet mener EØS-regelverket innebærer at produksjon av næringsmidler må følge norske regler også når de ferdige produktene skal eksporteres til land utenfor EØS-området, som til Kina eller USA. Når disse landene har andre, men ikke nødvendigvis mindre strenge, hygieneregler, hindres slik produksjon og eksport fra Norge. Samtidig er det fritt frem å eksportere på tredjelands vilkår i resten av EU/EØS.

Selv Mattilsynets overordnede, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), mener Mattilsynet tolker reglene helt feil.

Skarpt brev

22. desember i fjor sendte departementet et skarpt brev til Mattilsynet der det blant annet står at «matdepartementene ikke er enige i Mattilsynets tolking om at det er hjemmel i regelverket for å kreve at aktører som ønsker å eksportere produkter må søke om en dispensasjon. (...). Matdepartementene forventer at Mattilsynet forholder seg til departementenes tolkning».

Men det vil ikke Mattilsynet, som på grunn av uklarhetene i dagens regler har fått i oppdrag av HOD å lage et forslag til en ny forskrift.

Direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, skriver i en epost til DN at de avventer det videre arbeidet med forskriften til de har en avklaring av tolkningen av regelverket.

– Vi vil starte opp igjen så snart dette er avklart, skriver hun.

Kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver at saken fortsatt er til behandling mellom de tre departementene som ved siden av HOD er Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

–Vi kan derfor ikke kommentere saken før avklaringen fra departementene foreligger, skriver han.

– Er ingen hjemmel for å nekte

–Mattilsynets praksis hindrer norske aktører fra å konkurrere på like vilkår med andre land innenfor EØS-området, sier Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge.

–Dette handler om all produksjon der norske aktører i realiteten nektes å produsere basert på tredjelands vilkår til tross for at det ikke finnes noen hjemmel for å nekte dette, sier han.

–Denne saken er mer enn interessant, og jeg er forundret. Man skulle jo tro at et departement var i stand til å instruere en underliggende etat. Men Mattilsynet synes å nekte. Her har vi en etat som etablerer en egen praksis på tvers av reglene. Det er jo slike ting man hører om fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Slik kan vi bare ikke ha det i Norge, og jeg håper inderlig departementene som nå er involvert i dette kommer til en snarlig avklaring som så lojalt blir fulgt opp av Mattilsynet, sier Stenwig.

Skandale?

– Det er intet mindre enn en skandale. Norge mister verdiskaping for milliarder, hevder Christoffer Marquart Nielsen i Marquart Nielsen Consulting.

Christoffer Marquart Nielsen i selskapet Marquart Nielsen Consulting AS.Til en større sak om Mattilsynet som nekter å følge pålegg fra helse - og omsorgsdepartementet knyttet til eksport av fisk etc til land utenfor EU/EØS.
Christoffer Marquart Nielsen i selskapet Marquart Nielsen Consulting AS.Til en større sak om Mattilsynet som nekter å følge pålegg fra helse - og omsorgsdepartementet knyttet til eksport av fisk etc til land utenfor EU/EØS. (Foto: Mikaela Berg)

Nielsen, som selv har flere års fartstid fra Mattilsynet, er konsulent for nederlandske Micreos B.V. som produserer et middel til å overflatebehandle en rekke matvarer mot listeria, Det er blant annet godkjent for bruk i Australia, USA og flere asiatiske land; men ikke i EU. Produsenter i EU kan imidlertid bruke middelet dersom det ferdige produktet eksporteres til land utenfor EU/EØS.

– Konsekvensen av Mattilsynets tolkning er at foredling av spiseklare produkter og halvfabrikatene ment for eksport ut av EØS-fellesskapet stort sett ikke er mulig, mener Nielsen.

– Basert på eksport ut av EU av videreforedlede norske råvarer, viser mine undersøkelser at Kyst-Norge har mistet en verdiskaping på netto 2,5 milliarder kroner i året. Det er et konservativt regnestykke, mener Nielsen.(Vilkår)

Se trailer: «La La Land»
Retro. «La La Land» er sukkertøy og romantisering av enklere tider, og du verden så lett det er å la seg forføre. Her er Emma Stone og Ryan Gosling i aksjon.
01:22
Publisert: