I fjor sommer dømte Lofoten tingrett oppdrettsselskapet Isqueen, selskapets daglig leder samt Nordlaks Transport til bøter på til sammen nær halvannen million kroner. Bakgrunnen var at selskapene i 2013 ved flere anledninger fraktet fisk ut av bekjempelsesområde for fiskesykdommen ILA uten tillatelse fra Mattilsynet. Denne dommen er rettskraftig.

Men Isqueen ble i tingretten frifunnet for å ha unnlatt å gjennomføre helsekontroll eller melde fra til Mattilsynet etter at rundt 125.000 laks plutselig døde i løpet av få dager høsten 2014.

Fant aldri årsaken

Nå har Hålogaland lagmannsrett – etter at både Isqueen og Økokrim fikk fremmet deler av tingrettens dom til ny behandling – enstemmig kommet til at Isqueen skal dømmes også for håndteringen av fiskedøden. I de fire merdene der det fortsatt var fisk igjen, døde mellom 43 og 63 prosent av fisken på kort tid.

Lagmannsretten slår fast at veterinær først ankom anlegget 14 dager etter at den forhøyede fiskedøden startet. Men da veterinæren kom, var anlegget samme dag blitt tømt slik at det ikke var mulig å ta prøver av fisken. Om anlegget faktisk var rammet av sykdom eller om fisken døde som følge av stress etter avlusing kort tid i forveien, har det derfor ikke vært mulig å få svar på.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim.
Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Dommen sender et viktig signal til oppdrettsnæringen om at reglene knyttet til fiskevelferd er strenge. Skal du utelukke sykdom som årsak, skal du være sikker. Her ble altså fisken aldri undersøkt, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim som legger til at Økokrim er fornøyd med dommen med en bot på 700.000 kroner til tross for at boten ble satt 250.000 kroner lavere enn Økokrims påstand.

Vurderer anke

Advokat Kenneth Steffensen hos advokatfirmaet Thommessen, som sammen med kollega Knut Henrik Leknes representerte Isqueen i retten, skriver i en epost at «Isqueen as registrerer at lagmannsretten har økt boten til Isqueen as i forhold til tingrettens dom. Samtidig konstateres at lagmannsretten ikke tar til følge påtalemyndighetens påstand om botens størrelse. Påtalemyndighetens krav om inndragning førte heller ikke frem – et krav som ble avvist allerede før partene møttes i lagmannsretten».

Steffensen skriver videre at «Lagmannsretten konstaterer også at Isqueen ikke har hatt noen fordeler knyttet til de forhold som er gjenstand for saken, og tilbakeviser at det forelå såkalte skjerpende omstendigheter. Isqueen as er på sin side ikke enig i at det var noe grunnlag for å endre tingrettens avgjørelse, og vil nå gå grundig gjennom dommen før det blir tatt stilling til om dommen vil bli påanket til Høyesterett».

Meretes utvalgte: Burgunder-utfordrer
Kanadiske Meyer utfordrer etablerte Burgund med sin chardonnay.
01:38
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.