Ole Kristian Fauchald er jusprofessor og ekspert på miljørett knyttet til Fridtjof Nansens Institutt. 

Han har med finansiering fra blant andre miljøorganisasjonen Salmon Camera skrevet en rapport om hvilke krav grunnlovens § 112, gjerne kalt grunnlovens miljøparagraf, stiller til oppdrettsnæringen.

Grunnlovsstridig?

Ole Kristian Fauchald mener regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med miljøparagrafen i grunnloven. Og han mener også at det nye såkalte trafikklys-systemet for vekst i oppdrettsnæringen både er kritikkverdig og kan være i strid med grunnloven.

 Ole Kristian Fauchald  er professor og forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens Institutt
 Ole Kristian Fauchald  er professor og forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens Institutt (Foto: FNI)

Dermed mener Fauchald det er et betydelig rom for å anvende § 112 som selvstendig rettsgrunnlag i saker som dreier seg om oppdrettsnæringens virkninger for villaksen. Dette vil særlig gjelde ved vedtak om økt oppdrettsvirksomhet eller hvis myndighetene lar være å gripe inn mot eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer ville laksbestander.

–De rettighetene som er uttrykt i grunnlovens § 112, er ikke reflektert tilstrekkelig i lovgivningen for øvrig. Det betyr i praksis at hvis villaksens status er truet, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten, sier Fauchald til DN.

–Poenget er at grunnloven gir noen rettigheter til andre enn oppdrettsnæring og myndighetene som ikke er lagt inn i den ordinære lovgivningen, legger han til.

Ikke helhetlig forvaltning

–Men grunnlaget for et slikt søksmål må vel være at villaksens eksistens faktisk er truet?

–Ja, og jeg legger også til grunn at laksebestander er truet av oppdrett. Spørsmålet er selvfølgelig hva som er status for villaksen i dag og hvilke trusler vi ser. Hvor alvorlige er de? Og vil de endringene regjeringen nå legger opp til med ny oppdrettsvekst representere en økt trussel mot villaksen?

–Er det grunnlag for å slå fast at statusen for villaksen i dag er i strid med grunnlovens paragraf 112?

–Statusen er vel nokså stabil og neppe i strid med grunnloven i dag. Men basert på det forskerne sier, og dersom trenden i negativ retning fortsetter, da kan dette bli et tema. Og nå legger regjeringen opp til en ordning der man vil ha en mer gradvis vekst i næringen med automatisert prosedyre basert kun på mengden lakselus. Det er også andre viktige faktorer som påvirker villaksen. Regjeringen legger dermed opp til et forvaltningssystem som ikke er økosystembasert. Man har ikke en helhetlig tilnærming. Det er et grunnleggende problem, mener han.

–Mener du et søksmål mot staten basert på grunnlovens paragraf 112 har gode muligheter til å nå frem?

– Det vil avhenge av hva som er status for villaksen. Jeg trekker ikke en klar konklusjon, men jeg mener det er gode argumenter for at man i en gitt situasjon vil kunne fremme et slikt søksmål, sier Fauchald. 

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, ønsker ikke å kommentere Fauchalds uttalelser.

- Vi føler at det blir galt av oss å fortolke grunnlovens paragrafer. Det naturlige er at lovgiver eller regjeringsadvokaten gjør dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.