Mandag ettermiddag kom nyheten om at Europakommisjonen har godkjent Salmars kjøp av en kontrollerende eierandel i NTS og derigjennom også fusjonen med Norway Royal Salmon (NRS).

«Til tross for usikre rammevilkår for Salmar, NTS og NRS på grunn av regjeringens nye skatteforslag, består de strategiske og operasjonelle begrunnelsene for å gå videre med transaksjonen, som har sterk støtte fra eiere, ansatte og lokalsamfunnene vi er en del av» , heter det i en børsmelding fra Salmar.

I forbindelse med godkjennelsen har Salmar forpliktet seg å avhende aksjene i Arctic Fish, der NRS i dag sitter på over 51 prosent av aksjene, en eierpost som vil tas over av Salmar ved gjennomføring av fusjonen.

1,9 mrd.

Det er oppdrettsgiganten Mowi som plukker opp aksjene for totalt 1,9 milliarder kroner. Mowi betaler 115 per aksje, tilsvarende en premie på 32 prosent mot sluttkursen på 87 kroner mandag.

– Det islandske lakseventyret har så vidt begynt og står foran en formidabel utvikling og vekst i årene som kommer. Vi er derfor veldig glade for å få muligheten til å være med på dette. Islandske fjorder tilbyr svært gode biologiske forhold for laksen, sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi i en børsmelding.

Arctic Fish er notert på lavterskelsbørsen Euronext Growth. Ved børsslutt mandag var markedsverdien av egenkapitalen 2,8 milliarder kroner. Mowi-transaksjonen priser hele selskapet til rundt 3,7 milliarder kroner.

Fulgt med lenge

Ifølge børsmeldingen har Mowi fulgt Arctic Fish over mange år. Det opplyses at Arctic Fish har konsesjoner for 10 ASC-sertifiserte lokaliteter med til sammen 27.100 tonn maksimum tillatt biomasse, samt ytterligere 4.800 tonn i søknadsprosess. Selskapet regner med å slakte 10.600 tonn sløyd vekt i 2022.

– Arctic Fish sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowi sin nåværende virksomhet og strategi. Sammen med Mowi og vår verktøykasse samt sterke finansielle posisjon er Arctic Fish og dets andre eiere veldig godt rustet for en attraktiv vekstreise fremover til det beste for lokalsamfunnene, sier Vindheim.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse av Europakommisjonen, samt noen «øvrige ordinære gjennomføringsvilkår». Oppgjør er i kontanter finansiert med eksisterende trekkrettigheter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.